Portal
Oddano do użytkowania boisko przy ZSP Nr 1 w Osieku

W dniu 28 maja 2018 roku Gmina Osiek podpisała umowę z wykonawcą PPHU CHEC z Rudy Śląskiej na kwotę 130.663,06 zł (brutto) na remont boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Osieku w ramach projektu „Małopolskie boiska”. W dniu 12 września 2018 roku dokonano otwarcia remontowanego boiska.

Więcej…
 
Spotkanie informacyjne dotyczące rządowego programu "Czyste Powietrze"

Wójt Gminy Osiek zaprasza mieszkańców na spotkanie informacyjne dotyczące rządowego programu Czyste Powietrze, umożliwiającego otrzymanie dofinansowania na termomodernizację domu i źródła jego ogrzewania. Spotkanie odbędzie się w czwartek 4 października  2018 roku o godzinie 18.00 w Sali WDK przy ul. Głównej 125 w Osieku.

Więcej…
 
Sesja Rady Gminy Osiek
Na postawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 994)
Przewodniczący Rady Gminy Osiek zwołuje na dzień
28 września 2018 roku na godzinę 9:00
SESJĘ RADY GMINY OSIEK
Więcej…
 
Komunikat Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Krakowie

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zawiadamia, że na terenie województwa małopolskiego, w dniach od 27 września do 6 października 2018 roku zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciw wściekliźnie.

Więcej…
 
Dotacja PONE dla Gminy Osiek

W dniu 10 września 2018 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie została podpisana umowa dotacji z Gminą Osiek na zadanie pn.„Wymiana starych kotłów węglowych na nowe ekologiczne źródła ciepła na terenie gminy Osiek w roku 2018” w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego” edycja 2018,  w kwocie  175 508,00 zł. Planowany koszt zadania wynosi: 351 016,00 zł.

Więcej…
 
Oczyszczacze powietrza dla przedzkoli
Wszystkie przedszkola z terenu Gminy Osiek zostały wyposażone w oczyszczacz powietrza. Urządzenia trafiły do naszych placówek bezpłatnie w ramach podpisanej umowy między Wójtem Gminy Osiek a Marszałkiem Województwa Małopolskiego. Urządzenia pomogą w zmniejszeniu zanieczyszczenia powietrza przede wszystkim w sezonie grzewczym, kiedy jesteśmy narażeni na oddychanie powietrzem „smogowym” a dzieci jako grupa szczególnie wrażliwa na zanieczyszczenia, wymagają największego wsparcia.
Więcej…
 
Bezpieczna Małopolska 2018
Dzięki wsparciu finansowemu Województwa Małopolskiego w ramach konkursu „Bezpieczna Małopolska 2018”, jednostki OSP z terenu gminy Osiek otrzymają nowoczesny sprzęt łączności radiowej oraz specjalistyczną odzież ochronną do działań ratowniczych.
Więcej…
 
Szkolenia w Urzędzie Skarbowym w Oświęcimiu
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu zaprasza wszystkie zainteresowane osoby na bezpłatne szkolenia/spotkania informacyjne na temat:
Więcej…
 
Nieodpłatna pomoc prawna
Uprzejmie informuję, że zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255), z dniem 1 stycznia 2016 r. Powiat Oświęcimski będzie realizował  zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

Więcej…
 

 

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama