Portal
Zmiana trasy rajdu rowerowego !!!

Ze względu na przewidywane wysokie temperatury powietrza w dniu rajdu organizator Rodzinnego Rajdu Rowerowego zdecydował o skróceniu trasy rajdu z 27 km do 21,5 km. Poniżej zamieszczamy aktualną trasę rajdu.

 
Zamknięta ul. Główna
Gmina Osiek informuje, że w dniach od 20 do 23 czerwca 2017 roku w godzinach od 7:00 do 17:00 w związku z wykonywaną przebudową drogi powiatowej ul. Głównej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Kościelną do skrzyżowania z ul. Wiśniową, będzie zamknięta ul. Główna dla ruchu drogowego, który poprowadzony zostanie po ul. Starowiejskiej.
Więcej…
 
Zmiana zasad wycinki drzew
W związku z nowelizacją ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U z 2016, poz. 2134 z późn. zm.), która weszła w życie z dniem 17 czerwca 2017 roku zmieniają się zasady uzyskiwania zezwoleń na usuniecie drzew. Zgodnie z nowymi przepisami osoby fizyczne usuwające drzewa na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej mają obowiązek dokonać zgłoszenia jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:
Więcej…
 
Mecz Gwiazd w Osieku

W ramach Dni Osieka, w roku 700-lecia miejscowości, na stadionie OSiR, boiska Ludowego Klubu Sportowego BRZEZINA w Osieku, o godzinie 17:00, 11 czerwca odbył się mecz towarzyski w piłce nożnej Gwiazdy Futbolu Małopolski vs TVP 3 Kraków.

Więcej…
 
 
 
Nieodpłatna pomoc prawna
Uprzejmie informuję, że zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255), z dniem 1 stycznia 2016 r. Powiat Oświęcimski będzie realizował  zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

Więcej…
 

 

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama