Portal
Sesja Rady Gminy Osiek
Na postawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.)
Przewodniczący Rady Gminy Osiek zwołuje na dzień
22 listopada 2017 roku na godzinę 13:00
SESJĘ RADY GMINY OSIEK
z następującym porządkiem obrad:
Więcej…
 
Święto Niepodległości i 700 lat Osieka

11 listopada Polacy w całym kraju świętowali 99. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, nie inaczej było w gminie Osiek.
W sobotnie święto włodarze gminy odsłonili obelisk upamiętniający jubileusz 700-lecia Osieka. Złożyli też kwiaty pod tablicą poświęconą bohaterskiej walce naszego miejscowego bohatera Kazimierza Jędrzejowskiego. Następnie przy dźwiękach orkiestry dętej pod dyrekcją Leszka Górkiewicza korowód składający się z pocztów sztandarowych strażaków, górników, przedstawicieli koła PSL, przedstawicieli koła myśliwskiego „Orzeł” i pszczelarzy, a także poczty sztandarowe miejscowych szkół, przedstawicieli organizacji działających na terenie gminy i mieszkańców przeszedł do kościoła pw. św. Andrzeja Apostoła na uroczystą mszę świętą odprawioną w koncelebrze ks. proboszcza Bogusława Wądrzyka, ks. proboszcza Stanisława Czernka i wikariusza Dawida Kubienia w intencji Ojczyzny.

Więcej…
 
Komunikat Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Krakowie

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zawiadamia, że na terenie województwa małopolskiego, w dniach od 2 listopada do 12 listopada 2017 r. zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciw wściekliźnie.

Więcej…
 
Ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

W dniu 1.07.2017 r. na terenie województwa małopolskiego, w tym także naszej gminy wchodzi w życie Uchwała nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Więcej…
 
Nieodpłatna pomoc prawna
Uprzejmie informuję, że zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255), z dniem 1 stycznia 2016 r. Powiat Oświęcimski będzie realizował  zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

Więcej…
 

 

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama