Portal
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Na podstawie art. 35 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r. poz. 2147 ze zm.)
Wójt Gminy Osiek podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Osiek, przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny. Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni tj.: od 18 grudnia 2017r. do 8 stycznia 2018r.

Więcej…
 
Szkolenie w Urzędzie Skarbowym w Oświęcimiu

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu zaprasza wszystkie zainteresowane osoby na bezpłatne szkolenia z cyklu: „WTORKI Z JPK”. Podczas szkolenia przedstawimy zagadnienia związane z wprowadzeniem obowiązku stosowania Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK_VAT) od dnia 01.01.2018 r.

Więcej…
 
Sesja Rady Gminy Osiek
Na postawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.)
Przewodniczący Rady Gminy Osiek zwołuje na dzień
19 grudnia 2017 roku na godzinę 14:00
SESJĘ RADY GMINY OSIEK

 

Więcej…
 
XVIII edycja stołów wigilijnych

Tylko wspólne działanie prowadzi do sukcesu.
W sobotę 9 grudnia SGW w Andrychowie przyznało gminie Osiek status Członka Honorowego. To jeszcze jeden dowód na to, jak gmina Osiek i nasz samorząd są pozytywnie postrzegane pod każdym względem w powiatach wadowickim i oświęcimskim. Doceniają nasze infrastrukturę, oświatę, służbę zdrowia, kulturę, ale również dobrą współpracę.

Więcej…
 
 
Dolina Karpia - Ogłoszenie o naborze wniosków

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia działająca na terenie gmin: Brzeźnica, Osiek, Polanka Wielka, Przeciszów, Spytkowice, Tomice, Zator informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu na operacje z zakresu:

Więcej…
 
Niech żyje nam górniczy stan

Uroczystości górnicze 4 grudnia zorganizował prezes Stowarzyszenia Górników, Emerytów i Rencistów Górniczych w Osieku Stanisław Gąsiorek. Corocznie górnicy z naszej gminy spotykają się na obchodach swego święta. Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej w intencji górników i ich rodzin sprawowanej przez ks. proboszcza Bogusława Wądrzyka. Ks. powitał górników i ich rodziny, powitał poczty sztandarowe górników i strażaków.

Więcej…
 
Komunikat ARiMR
Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Oświęcimiu przypomina posiadaczom zwierząt, którzy jeszcze nie nie złożyli spisów zwierząt za 2017 rok o obowiązku dokonania spisu najpóźniej do 31 grudnia 2017 roku.
Więcej…
 
Ogłoszenie Wójta Gminy Osiek

Na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1440 z późn. zm.) informuję o zamiarze realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1814K ul. Starowiejska w Osieku – budowa chodnika w km od 2+000 do 2+630”

Więcej…
 
Ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

W dniu 1.07.2017 r. na terenie województwa małopolskiego, w tym także naszej gminy wchodzi w życie Uchwała nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Więcej…
 
Nieodpłatna pomoc prawna
Uprzejmie informuję, że zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255), z dniem 1 stycznia 2016 r. Powiat Oświęcimski będzie realizował  zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

Więcej…
 

 

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama