Portal
Sesja Rady Gminy Osiek
Na postawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013r. poz.594 z późn. zm.)
Przewodniczący Rady Gminy Osiek zwołuje na dzień
29 sierpnia 2016 roku na godzinę 9:00
SESJĘ RADY GMINY OSIEK
z następującym porządkiem obrad:
Więcej…
 
Święto plonów w strugach deszczu - dożynki w Osieku
Aż chciało się zaśpiewać "Nie lyj dyscu ,nie lyj bo cie tu nie ceba" Tegoroczne dożynki przejdą do historii Osieka jako najbardziej mokra impreza. W strugach deszczu 21sierpnia obchodzili swoje święto rolnicy z Gminy Osiek. Na naszych zawsze można liczyć i tym razem nie zawiedli ani mieszkańcy ani  zaproszeni goście, którzy złożyli rolnikom podziękowanie za ich ciężką pracę. Na szczęście przed całkowitym przemoczeniem chroniło sporo parasoli i duże namioty, a przekazanie symbolicznego bochna chleba, wieńca i kosza z owocami odbyło się na zadaszonej estradzie. Oprawę artystyczną obrzędu dożynkowego przygotowali jak zwykle niezawodni członkowie chóru "Osieczanie."
Więcej…
 
Rusza projekt - "Czas na biznes w Małopolsce Zachodniej"

Projekt realizowany w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Działanie 8.3 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej, Podziałanie 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji, typ operacji A  kompleksowe wsparcie dla zakładania działalności gospodarczej w formie dotacji.

Więcej…
 
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektronicznego
Na terenie Gminy Osiek odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych, takich jak: stare meble, wersalki, fotele, itp. oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w tym; telewizorów, komputerów, monitorów, suszarek, mikserów, itp. a także zużytych opon z pojazdów osobowych, chemikaliów (w szczególności farb, lakierów, środków ochrony roślin itp.).
Więcej…
 
Dożynki Głębowice 2016
Kolorowy korowód rozpoczął tegoroczne dożynki w Głębowicach, święto plonów połączone było ze spotkaniem dwóch sołectw Głębowic z małopolskiego i dolnośląskiego. Zdawało się, że powitaniom z przekazywaniem prezentów nie będzie końca. Tak witali się wzajemnie wójt Jerzy Mieszczak z przewodniczącym Maciejem Kiałką, sołtysi Edyta Matyjasik-Kulig z Józefem Kaczmarkiem i prezeski kół KGW Helena Matyjasik z Janiną Adamus, czyli nasze Głębowice z Głębowicami w gminie Wińsko.
Więcej…
 
IV konkurs bukietów zielnych

12 sierpnia 2016 roku o godzinie 16:00 w Hotelu&SPA Czarny Groń w Rzykach Praciakach Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andrychowie rozpoczęło IV Konkurs Bukietów Zielnych. Konkurs udowadnia, że bukiet zielny – przed laty bardzo popularny i ważny zwyczaj – powraca do łask. Według starego zwyczaju 15 sierpnia na Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – zwanym Świętem Matki Boskiej Zielnej – przygotowywano wiązanki z ziół, kwiatów i owoców. Bukiety zielne poświęcano zaznaczając w ten sposób szacunek dla natury, która żywi, leczy i zachwyca.

Więcej…
 
Wakacyjne koncerty na błoniach osieckich
Impreza na błoniach osieckich ma już swoją historię. Kilka lat temu zapoczątkowali ją rodzice z SP Nr 2. W tym roku organizacją zajęli się muzycy z orkiestry dętej z Osieka, którą od początku istnienia prowadzi dyrygent Leszek Górkiewicz, wraz z córką Barbarą przywitali wszystkich zebranych. W wykonaniu osieczan usłyszeliśmy wiązankę muzyki rozrywkowej, tanecznej i poważnej. Koncert dała też orkiestra dęta z Nowej Wsi, której kapelmistrzem jest Leopold Skupień.
Więcej…
 
Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
Wójt Gminy Osiek informuje wszystkich rolników zainteresowanych zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, że mogą składać wnioski w terminie od 1 sierpnia 2016 roku do 31 sierpnia 2016 roku wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2016 roku do 31 lipca 2016 roku.
Więcej…
 
Nieodpłatna pomoc prawna
Uprzejmie informuję, że zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255), z dniem 1 stycznia 2016 r. Powiat Oświęcimski będzie realizował  zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

Więcej…
 
Informacja dla ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Dnia 1 września 2012 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników - ustawa z dn. 19.08.2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1206), a wraz z nią istotne zmiany w systemie kształcenia zawodowego. Zgodnie z art. 70b ust. 11 ustawy o systemie oświaty - dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) NR 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5).
Więcej…
 

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama