Menu Zamknij
budynek urzedu gminy

Urząd Gminy w Osieku

Adres:
ul. Główna 125
32-608 Osiek

Telefony:
33 84 58 223
33 84 58 261

Faks:
33 84 58 124

e-mail: gmina@osiek.pl

NIP: 549-219-74-35
REGON: 072181847

Godziny pracy:

poniedziałek7.00 – 15.00
wtorek7.00 – 16.00
środa7.00 – 15.00
czwartek7.00 – 15.00
piątek7.00 – 14.00
kod qr

Elektroniczna Skrzynka Podawcza na platformie ePUAP: /q0i7xp29a5/skrytka

Wykaz pracowników według działów:

Sekretarz GminyAndrzej Sobeckitel. 33 84 58 261 wew. 124Biuro nr 24, II piętro
Stanowisko ds. obsługi dziennika podawczegoDominika Zając
tel. 33 84 58 261 wew. 107Biuro nr 7, parter
Stanowisko ds. ogólnoadministracyjnych,
kadr i obsługi Rady Gminy
Natalia Milowska
tel. 33 84 58 261 wew. 126Biuro nr 26, II piętro
Stanowisko ds. ewidencji ludności i oświatyIwona Górowicztel. 33 84 58 261 wew. 127Biuro nr 27, II piętro
Stanowisko ds. obsługi przedsiębiorców,
pomocy publicznej i gospodarki komunalnej
Andrea Drzewiecka
tel. 33 84 58 261 wew. 115Biuro nr 15, I piętro
Stanowisko ds. prowadzenia kancelarii urzędu
Kinga Niemiec
tel. 33 84 58 261 wew. 123Biuro nr 24, II piętro

Stanowisko ds. planowania przestrzennego i gospodarki gruntamiHalina Pyzatel. 33 84 58 261 wew. 130Biuro nr 30, II piętro
Stanowisko ds. drogownictwa i transportuKonrad Makuchtel. 33 84 58 261 wew. 132Biuro nr 31, II piętro
Stanowisko ds. nadzoru budowlanegoMarian Jankowskitel. 33 84 58 261 wew. 131Biuro nr 31, II piętro
Stanowisko ds. zamówień publicznych i inwestycjiBarbara Michałek
tel. 33 84 58 261 wew. 125Biuro nr 25, II piętro
Stanowisko ds. ochrony środowiskaAgnieszka Sznajder
tel. 33 84 58 261 wew. 112Biuro nr 12, I piętro
Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego i obronnychMarek Piechocińskitel. 33 84 58 261 wew. 117Biuro nr 17, I piętro
Stanowisko ds. ograniczenia niskiej emisji i czystego powietrzaAgnieszka Chmieltel. 33 84 58 261 wew. 113Biuro nr 12, I piętro

Skarbnik Gminy, Główny Księgowy Budżetu
Ewelina Kurzaktel. 33 84 58 261 wew. 118Biuro nr 18, I piętro
Główny Księgowy, prowadzenie księgowości
budżetowej, sprawozdawczości budżetowej i płac
Izabela Gibas
tel. 33 84 58 261 wew. 119Biuro nr 19, I piętro
Stanowisko ds. księgowości budżetowej wydatkówSabina Matyjasiktel. 33 84 58 261 wew. 119Biuro nr 19, I piętro
Stanowisko ds. księgowości budżetowej dochodówMonika Dworniktel. 33 84 58 261 wew. 119Biuro nr 19, I piętro
Stanowisko ds. księgowości podatkowej i komunalnejRenata Frączek
tel. 33 84 58 261 wew. 120Biuro nr 20, I piętro
Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat lokalnychAneta Nowakowskatel. 33 84 58 261 wew. 121Biuro nr 21, I piętro

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego,
sprawy kancelaryjno-administracyjne
Joanna Luranctel. 33 84 58 261 wew. 128Biuro nr 28, II piętro
Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
Iwona Górowicz
tel. 33 84 58 261 wew.127
Biuro nr 27, II piętro

Zespół Pozyskiwania Funduszy Strukturalnych i InnychAndrzej Sobecki Kamil Olejczyk
tel. 33 84 58 261 wew.225Biuro nr 25, II piętro

Administrator Systemów Informatycznych, Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych
Krzysztof Książek
tel. 33 84 58 261 wew. 111Biuro nr 11, I piętro

Inspektor Ochrony Danych
Marta Krajewska
e-mail: iod@osiek.pl

Sekretarz Gminy
Andrzej Sobecki
tel. 33 84 58 261 wew. 126
Biuro nr 26, II piętro

Stanowisko ds. obsługi dziennika podawczego
Dominika Zając
tel. 33 84 58 261 wew. 107
Biuro nr 7, parter

Stanowisko ds. ogólnoadministracyjnych i obsługi Rady Gminy
Izabella Gawęda
tel. 33 84 58 261 wew. 123
Biuro nr 23, II piętro

Stanowisko ds. ewidencji ludności i oświaty
Iwona Górowicz
tel. 33 84 58 261 wew. 127
Biuro nr 27, II piętro

Stanowisko ds. obsługi przedsiębiorców i pomocy publicznej
Izabela Gibas
tel. 33 84 58 261 wew. 112
Biuro nr 12, I piętro

Stanowisko ds. promocji gminy i prowadzenia kancelarii urzędu
Andrea Drzewiecka
tel. 33 84 58 261 wew. 123
Biuro nr 23, II piętro

Stanowisko ds. planowania przestrzennego i gospodarki gruntami
Halina Pyza
tel. 33 84 58 261 wew. 130
Biuro nr 30, II piętro

Stanowisko ds. drogownictwa, transportu i gospodarki komunalnej
Konrad Makuch
tel. 33 84 58 261 wew. 132
Biuro nr 31, II piętro

Stanowisko ds. nadzoru budowlanego
Marian Jankowski
tel. 33 84 58 261 wew. 131
Biuro nr 31, II piętro

Stanowisko ds. zamówień publicznych i inwestycji
Izabella Gawęda
tel. 33 84 58 261 wew. 125
Biuro nr 25, II piętro

Stanowisko ds. ochrony środowiska
Natalia Milowska
tel. 33 84 58 261 wew. 112
Biuro nr 12, I piętro

Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego i obronnych
Marek Piechociński
tel. 33 84 58 261 wew. 117
Biuro nr 17, I piętro

Stanowisko ds. ograniczenia niskiej emisji i rolnictwa
Katarzyna Flisek
tel. 33 84 58 261 wew. 112
Biuro nr 12, I piętro

Skarbnik Gminy, Główny Księgowy Budżetu
Krystyna Pytlik
tel. 33 84 58 261 wew. 118
Biuro nr 18, I piętro

Główny Księgowy, prowadzenie księgowości budżetowej, sprawozdawczości budżetowej i płac
Ewelina Kurzak
tel. 33 84 58 261 wew. 119
Biuro nr 19, I piętro

Stanowisko ds. księgowości budżetowej wydatków
Sabina Matyjasik
tel. 33 84 58 261 wew. 119
Biuro nr 19, I piętro

Stanowisko ds. księgowości budżetowej dochodów
Monika Dwornik
tel. 33 84 58 261 wew. 119
Biuro nr 19, I piętro

Stanowisko ds. księgowości podatkowej i komunalnej
Anna Kasperczyk
tel. 33 84 58 261 wew. 120
Biuro nr 20, I piętro

Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych
Aneta Nowakowska
tel. 33 84 58 261 wew. 121
Biuro nr 21, I piętro

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, sprawy kancelaryjno-administracyjne
Joanna Luranc
tel. 33 84 58 261 wew. 128
Biuro nr 28, II piętro

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
Iwona Górowicz
tel. 33 84 58 261 wew. 127
Biuro nr 27, II piętro

Zespół Pozyskiwania Funduszy Strukturalnych i Innych
Andrzej Sobecki
Renata Gros
tel. 33 84 58 261 wew.126
Biuro nr 26, II piętro

Administrator Systemów Informatycznych, Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych
Maciej Fudala
tel. 33 84 58 261 wew. 111
Biuro nr 11, I piętro

Inspektor Ochrony Danych
Marta Krajewska
e-mail: iod@osiek.pl

logo niepełnosprawniOsoby głuchonieme, które chcą załatwić sprawy urzędowe w Urzędzie Gminy w Osieku, proszone są o zgłoszenie tego faktu w sekretariacie urzędu na co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenie powinno zawierać wskazanie przez osobę głuchoniemą jednej wybranej metody komunikacji. Wyboru tej metody  należy dokonać z poniższych wariantów:

1. Przesłanie pocztą lub osobiste złożenie pisma/dokumentu na dzienniku podawczym tutejszego urzędu,
2. Przesłanie pisma/dokumentu na numer faksu 33 845 81 24
3. Przesłanie pisma/dokumentu na adres e-mail: gmina@osiek.pl
4. Przesłanie pisma/dokumentu za pomocą platformy e-PUAP,
5. Poprzez strony www.osiek.pl oraz poprzez BIP

Urząd skontaktuje się z osobą głuchoniemą, w sposób, w który został przez nią wybrany, aby ustalić termin realizacji świadczenia. Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Z 2011 r., Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016).

Dodatkowo osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową są przyjmowane przez poszczególnych urzędników na parterze budynku urzędu po przekazaniu informacji o takiej potrzebie pracownikowi dziennika podawczego.

Scroll Up Skip to content