Menu Zamknij
ksiegi

Iwona Górowicz

Biuro nr 27, II piętro
tel. 33 84 58 261 wew. 127
email: gorowicz@osiek.pl

Stanowisko ds. ewidencji ludności i pomocy publicznej

Kończy się ważność twojego dowodu osobistego? A może twój zwykły dowód jest jeszcze ważny, a chcesz mieć e-dowód? Zbliżają się twoje 18 urodziny i chcesz wyrobić swój pierwszy dowód? Możesz to zrobić w dowolnym urzędzie, niezależnie od adresu zameldowania. Sprawdź, jak uzyskać dowód osobisty.

Osobom, które ukończyły 12 lat wydawane są e-dowody z odciskami palców. Wniosku nie złożysz przez internet. Pójdź do urzędu, gdzie pobrane zostaną twoje odciski palców i złożysz wzór podpisu, który zostanie zamieszczony w dowodzie. 

Może się zdarzyć, że ze względu na chorobę, niepełnosprawność lub inną niedającą się pokonać przeszkodę nie możesz osobiście udać się do urzędu. Możesz wtedy złożyć wniosek o dowód w miejscu, w którym przebywasz. Skontaktuj się bezpośrednio z Urzędem Miasta w Oświęcimiu lub organem gminy (będącej siedzibą władz powiatu), na terenie której przebywasz lub organem miasta na prawach powiatu, na terenie którego przebywasz. Zobacz listę organów przyjmujących wnioski w miejscu pobytu.

Urząd Miasta w Oświęcimiu
ul. Zaborska 2
32-600 Oświęcim
Wydział Spraw Obywatelskich
tel. 33 84 29 304 wew. 1304
tel. 33 84 29 305 wew. 1305

Kto składa wniosek

Wniosek o dowód MUSI złożyć każdy, kto:

 • ukończył 18 lat i nie ma jeszcze dowodu osobistego,
 • wymienia dowód osobisty – na przykład z powodu zmiany danych osobowych.

Wniosek o dowód MOŻE złożyć każdy, kto:

 • kończy 18 lat za mniej niż 30 dni,
 • jest polskim obywatelem, który mieszka za granicą.


W jakich przypadkach składasz wniosek

Złóż wniosek o dowód osobisty jak najszybciej, jeśli:

 • masz ukończone 18 lat,
 • zmieniły się dane osobowe w twoim obecnym dowodzie, na przykład nazwisko,
 • zmienił się twój wygląd, na przykład po operacji plastycznej, co utrudnia albo uniemożliwia rozpoznanie cię,
 • twój obecny dowód zagubił się, został zniszczony lub skradziony,
 • certyfikaty w twoim dowodzie zostały unieważnione.

Jeśli twój obecny dowód osobisty traci ważność, złóż wniosek co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności.

NIE MUSISZ wymieniać dowodu, jeśli zmienia się twój adres zameldowania, nazwa urzędu, który wydał twój dowód, albo nazwa miejsca urodzenia.

Złóż wniosek o nowy dowód osobisty, jeśli:

 • podejrzewasz, że twoje dane osobowe, w tym seria i numer dowodu osobistego, zostały wykorzystane w nieuprawniony sposób (kradzież tożsamości) i możesz to uprawdopodobnić,
 • twój aktualny dowód nie jest e-dowodem, a chcesz mieć e-dowód,
 • twój aktualny dowód jest e-dowodem, nie zawiera jednak odcisków palców, a chcesz mieć e-dowód z tą cechą biometryczną,
 • masz e-dowód bez certyfikatu podpisu osobistego lub certyfikatu do logowania (czyli certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia),
 • nie możesz złożyć podpisu osobistego lub się nim zalogować (uwierzytelnić).

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o certyfikatach, przeczytaj informacje o dowodzie osobistym.


Co musisz przygotować

 • wniosek o wydanie dowodu osobistego (plik do pobrania poniżej). Taki sam wniosek możesz dostać w urzędzie gminy. Pamiętaj, że w urzędzie możesz poprosić urzędnika, żeby wydrukował wypełniony wniosek z systemu,
 • jeśli chcesz mieć w swoim e-dowodzie podpis osobisty, zaznacz to we wniosku.
 • kolorowe zdjęcie na papierze fotograficznym i – jeśli jesteś na zdjęciu w ciemnych okularach lub w nakryciu głowy – odpowiednie zaświadczenie. Sprawdź, jakie warunki powinno spełniać zdjęcie do dowodu. Pamiętaj, że jeśli zdjęcie nie będzie spełniać wymagań, urzędnik odmówi ci wydania dowodu,
 • dotychczasowy dowód osobisty lub ważny paszport – jeśli masz,
 • jeśli jesteś osobą, która dostała polskie obywatelstwo – dokument podróży (na przykład paszport) lub inny dokument stwierdzający tożsamość,
 • jeśli ubiegasz sie o wydanie dowodu osobistego z powodu nieuprawnionego wykorzystania twoich danych osobowych (kradzież tożsamości) – uprawdopodobnij, że takie zdarzenie miało miejsce. Możesz np. dołączyć pismo lub e-mail z firmy, z którą masz podpisaną umowę, informujące cię o wycieku danych osobowych albo wydruk zamieszczonego na stronie internetowej oświadczenia informującego o wycieku danych wraz z dokumentem potwierdzającym, że firma gromadziła twoje dane osobowe.


Co musisz zrobić

 1. Pobierz i wypełnij wniosek. Przygotuj potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować (powyżej).
 2. Złóż dokumenty w urzędzie gminy.
 3. Urzędnik pobierze twoje odciski palców. Na wniosku złóż własnoręczny podpis, który zostanie zamieszczony w dowodzie osobistym.
 4. Otrzymasz potwierdzenie złożenia wniosku.
 5. Odbierz gotowy dowód osobisty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Jak odbierzesz dokument (poniżej).


Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.


Ile będziesz czekać

Maksymalnie 30 dni od dnia złożenia wniosku. Termin ten może się wydłużyć w szczególnych przypadkach –poinformuje cię o tym urzędnik.


Jak sprawdzisz czy dokument jest gotowy

Możesz to zrobić wygodnie przez Internet – wystarczy, że podasz numer wniosku.

Sprawdź, czy twój dowód osobisty jest gotowy.


Jak odbierzesz dokument

Dowód odbierasz w urzędzie, który przyjął twój wniosek. Pamiętaj, że musisz odebrać dowód osobiście. Jeśli masz dotychczasowy dowód osobisty, weź go ze sobą do urzędu.

Jeśli nie możesz osobiście odebrać dowodu osobistego z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, która powstała po złożeniu wniosku, upoważnij inną osobę, by odebrała w twoim imieniu dowód. Pamiętaj, żeby powiadomić o tym urząd, który przyjął twój wniosek.

Podczas odbioru dowodu w urzędzie możesz ustalić kody PIN:

 • do logowania – 4-cyfrowy kod PIN 1,
 • do podpisu osobistego – 6-cyfrowy kod PIN 2 (jeśli we wniosku zaznaczono odpowiednie pole).

Możesz też zrobić to później, w dowolnym urzędzie gminy.

Razem z dowodem dostaniesz kod PUK do niego. Możesz też nie odebrać kodu. Kod będzie czekał na ciebie w urzędzie, który wydał twój dowód osobisty.

Jeśli twój dowód odbiera pełnomocnik, to i tak musisz osobiście przyjść do urzędu, jeśli chcesz:

 • ustalić kod lub kody PIN,
 • odebrać kod PUK.

Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej o kodach PIN, na przykład jak je później zmienić, albo o kodzie PUK, przeczytaj informacje na e-dowod.


Co to jest podpis osobisty

Podpis osobisty – zaawansowany podpis elektroniczny umieszczany w e-dowodzie. W kontakcie z urzędem (podmiotem publicznym) jest tak samo ważny jak podpis własnoręczny. Możesz go też używać do załatwiania innych spraw – z firmami lub osobami, jeśli zgodzą się na to obie strony. Ty jako jedna strona i inna osoba lub firma jako druga strona.

Zdecyduj, czy chcesz go mieć, kiedy składasz wniosek o dowód osobisty.


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2021 r. poz. 816)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2021 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2021 r. poz. 1865)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (Dz.U. z 2019 r. poz. 400)

Twój dowód osobisty zaginął lub został uszkodzony? Zgłoś to jak najszybciej w urzędzie gminy albo przez Internet.
Jeśli jesteś za granicą, zgłoś utratę lub uszkodzenie dowodu w konsulacie (osobiście, listownie, faksem). Po otrzymaniu twojego zgłoszenia urzędnik unieważni twój dowód.

Twój dowód osobisty został ukradziony? Wystarczy, że zgłosisz to policji. Nie musisz wtedy zgłaszać utraty dokumentu w urzędzie gminy. Dowód zostanie unieważniony z dniem zgłoszenia tego faktu policji.

Możesz unieważnić każdy swój dowód  zarówno e-dowód, jak i dowód wydany przed 4 marca 2019 roku.

Jeśli myślisz, że twój dowód jeszcze się odnajdzie, skorzystaj z innej usługi. Możesz go czasowo zawiesić i wycofać jego zawieszenie, kiedy go znajdziesz. Sprawdź, jak to zrobić – Zgłoś lub cofnij zawieszenie swojego dowodu osobistego. Z tej usługi możesz skorzystać, wyłącznie jeśli zaginiony dowód jest e-dowodem wydanym po 4 marca 2019 roku.

Kto może zgłosić

Każdy, kto zgubił swój dowód osobisty lub czyj dowód został skradziony, ewentualnie uszkodzony.

Jeżeli twój dowód osobisty został ukradziony, wystarczy, że zgłosisz to policji. Nie musisz wtedy zgłaszać utraty dokumentu w urzędzie gminy. Dowód zostanie unieważniony z dniem zgłoszenia policji.

Co musisz przygotować

 • formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego (plik do pobrania poniżej) – wydrukuj go albo poproś o niego w urzędzie, a następnie wypełnij,
 • jeśli zgłaszasz uszkodzenie dowodu – przygotuj uszkodzony dowód,
 • inny dokument tożsamości, na przykład paszport – jeśli go masz.

Co musisz zrobić

 1. Wypełnij wydrukowany wniosek i zbierz wszystkie potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
 2. Złóż formularz w urzędzie gminy. 

Kiedy już zgłosisz utratę albo uszkodzenie swojego dowodu osobistego – złóż wniosek o nowy dowód. Otrzymasz nowy dowód po unieważnieniu starego, zgłoszonego dokumentu.

Gdzie składasz wniosek

W dowolnym urzędzie gminy.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

Ile będziesz czekać

Urzędnik od razu unieważni twój dowód osobisty. Dostaniesz zaświadczenie o utracie albo uszkodzeniu dowodu.
Zatrzymaj je – może ci się przydać. Jest ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, ale nie dłużej niż 2 miesiące.

Zaświadczenie, które dostaniesz od urzędnika, nie jest dokumentem tożsamości.

Informacje dodatkowe

Jeżeli twój dowód zaginął albo ktoś ci go ukradł – zgłoś to w swoim banku. Dzięki temu zadbasz o swoje bezpieczeństwo i ochronisz się przed oszustami. Bank przekaże informację o utracie dowodu innym bankom, operatorom komórkowym i wielu różnym firmom.

Zgłoś utratę dowodu w banku, nawet jeśli nie masz konta bankowego.
Sprawdź listę banków, w których możesz zgłosić utratę dowodu.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2021 r. poz. 816)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2021 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2021 r. poz. 1865)

Jeśli chcesz zgłosić utratę albo uszkodzenie swojego dowodu osobistego przez Internet – potrzebujesz profilu zaufanego, certyfikatu kwalifikowanego albo e-dowodu. Pozwalają one potwierdzić twoją tożsamość. Chodzi o to, żeby nikt nie mógł się pod ciebie podszyć.

Jeśli masz w swoim dowodzie wgrany dodatkowo kwalifikowany podpis elektroniczny od prywatnego dostawcy, skontaktuj się z tym dostawcą. Usługa nie unieważni tego podpisu.

Kto może zgłosić

Każdy, kto zgubił dowód osobisty, czyj dowód został skradziony lub uległ uszkodzeniu.

Jeżeli twój dowód osobisty został ukradziony, wystarczy, że zgłosisz to policji. Nie musisz wtedy zgłaszać utraty dokumentu w urzędzie gminy. Dowód zostanie unieważniony z dniem zgłoszenia policji.

Koniecznie zaadresuj zgłoszenie do urzędu, który wydał utracony lub uszkodzony dowód.

Co musisz przygotować

Jeśli zgłaszasz uszkodzenie dowodu – przygotuj uszkodzony dowód.

Co musisz zrobić

 1. Kliknij Wyślij zgłoszenie.
 2. System przeniesie cię na stronę profilu zaufanego. Zaloguj się na swoje konto.
 3. Wybierz, co chcesz zgłosić – utratę albo uszkodzenie dowodu. 
 4. Wybierz urząd, który wydał dowód. Jeśli zgłaszasz uszkodzenie, a urząd nie otrzymał jeszcze dowodu – dostarcz go do tego urzędu.
 5. Kliknij przycisk Unieważnij dowód.
 6. System przekieruje cię do usługi e-podpis na stronie pz.gov.pl.
 7. Wykorzystaj profil zaufany i potwierdź unieważnienie kodem SMS, który dostaniesz na numer telefonu przypisany do twojego profilu zaufanego.
 8. Status twojego dowodu od razu się zmieni w Rejestrze Dowodów Osobistych.
 9. Na swoją skrzynkę ePUAP dostaniesz zaświadczenie o zgłoszeniu utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.
 10. Jeśli zgłaszasz uszkodzenie dowodu – zanieś dowód do urzędu albo wyślij pocztą.

Kiedy już zgłosisz utratę albo uszkodzenie swojego dowodu osobistego – złóż wniosek o nowy dowód. Otrzymasz nowy dowód po unieważnieniu starego, zgłoszonego dokumentu. 

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

Ile będziesz czekać

Dokument zostanie unieważniony od razu, gdy zgłosisz jego utratę albo uszkodzenie. Nawet jeśli zrobisz to w dniu, w którym urząd nie pracuje, albo w nocy. Unieważnienie dowodu osobistego nie wymaga działania urzędnika – system sam zweryfikuje twoje dane. Po zgłoszeniu od razu dostaniesz zaświadczenie o utracie albo uszkodzeniu dowodu. Znajdziesz je w swojej skrzynce ePUAP.

Zatrzymaj zaświadczenie – może ci się przydać. Jest ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, ale nie dłużej niż 2 miesiące.

Zaświadczenie, które otrzymasz na skrzynkę ePUAP, nie jest dokumentem tożsamości.

Informacje dodatkowe

Jeżeli twój dowód zaginął albo ktoś ci go ukradł – zgłoś to w swoim banku. Dzięki temu zadbasz o swoje bezpieczeństwo i ochronisz się przed oszustami. Bank przekaże informację o utracie dowodu innym bankom, operatorom komórkowym i wielu różnym firmom.

Zgłoś utratę dowodu w banku, nawet jeśli nie masz konta bankowego.
Sprawdź listę banków, w których możesz zgłosić utratę dowodu.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2021 r. poz. 816)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2021 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2021 r. poz. 1865)

Dowód twojego dziecka, podopiecznego lub osoby, której jesteś pełnomocnikiem, zaginął albo został uszkodzony? Zgłoś to jak najszybciej w urzędzie gminy albo przez Internet.

Jeśli jesteś za granicą, zgłoś utratę lub uszkodzenie dowodu w konsulacie (osobiście, listownie, faksem). Po otrzymaniu twojego zgłoszenia urzędnik unieważni dowód.

Dowód osobisty twojego dziecka, podopiecznego lub osoby, której jesteś pełnomocnikiem został ukradziony? Wystarczy, że zgłosisz to policji. Nie musisz wtedy zgłaszać utraty dokumentu w urzędzie gminy. Dowód zostanie unieważniony z dniem zgłoszenia tego faktu policji.

Możesz unieważnić każdy dowód swojego dziecka, podopiecznego lub osoby, której jesteś pełnomocnikiem – zarówno e-dowód, jak i dowód wydany przed 4 marca 2019 roku.


Kto może zgłosić

 • rodzic,
 • opiekun,
 • kurator,
 • pełnomocnik.

Co musisz przygotować

 • formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego (plik do pobrania poniżej) – wydrukuj go albo poproś o niego w urzędzie, a następnie wypełnij,
 • jeśli zgłaszasz uszkodzenie dowodu – dowód osobisty dziecka lub podopiecznego,
 • inny dokument tożsamości dziecka lub podopiecznego, na przykład paszport – jeśli go ma,
 • swój dokument tożsamości, 
 • jeśli działasz jako opiekun lub kurator – dokument, który to potwierdza,
 • jeśli działasz jako pełnomocnik - dokument, który potwierdza, że jesteś pełnomocnikiem (pełnomocnictwo szczególne).

Co musisz zrobić

 1. Zbierz wszystkie potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
 2. Złóż formularz w urzędzie gminy.

Jeżeli twoje dziecko lub podopieczny potrzebują nowego dowodu – złóż wniosek o jego wydanie. Jeśli dowodu potrzebuje osoba, której jesteś pełnomocnikiem – wniosek o jego wydanie musi złożyć osobiście.  Twoje dziecko lub podopieczny otrzymają nowy dowód po unieważnieniu starego, zgłoszonego dokumentu.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

Ile będziesz czekać

Urzędnik od razu unieważni dowód osobisty twojego dziecka, podopiecznego lub osoby, której jesteś pełnomocnikiem. Dostaniesz zaświadczenie o utracie albo uszkodzeniu dowodu. Zatrzymaj je – może się przydać. Jest ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, ale nie dłużej niż 2 miesiące.

Zaświadczenie, które dostaniesz od urzędnika, nie jest dokumentem tożsamości.

Informacje dodatkowe

Jeżeli dowód twojego dziecka, podopiecznego lub osoby, której jesteś pełnomocnikiem, zaginął – zgłoś to w dowolnym banku. Dzięki temu zadbasz o bezpieczeństwo swojego dziecka, podopiecznego lub osoby, której jesteś pełnomocnikiem i ochronisz ich przed oszustami. Bank przekaże informację o utracie dowodu innym bankom, operatorom komórkowym i wielu różnym firmom.

Zgłoś utratę dowodu w banku, nawet jeśli dziecko lub podopieczny nie ma konta bankowego. Sprawdź listę banków, w których możesz zgłosić utratę dowodu.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2021 r. poz. 816)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2021 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2021 r. poz. 1865)

Jeśli chcesz zgłosić utratę albo uszkodzenie dowodu osobistego swojego dziecka, podopiecznego lub osoby, której jesteś pełnomocnikiem przez Internet – potrzebujesz profilu zaufanego, certyfikatu kwalifikowanego albo e-dowodu. Pozwalają one potwierdzić twoją tożsamość. Chodzi o to, żeby nikt nie mógł się pod ciebie podszyć.

Jeśli osoba, której jesteś pełnomocnikiem, ma w swoim dowodzie wgrany dodatkowo kwalifikowany podpis elektroniczny od prywatnego dostawcy, musi skontaktować się z tym dostawcą. Usługa nie unieważni tego podpisu.

Kto może zgłosić

 • rodzic,
 • opiekun,
 • kurator,
 • pełnomocnik.

Koniecznie zaadresuj zgłoszenie do urzędu, który wydał utracony lub uszkodzony dowód.

Co musisz przygotować

 • jeśli zgłaszasz, że dowód osobisty jest uszkodzony – przygotuj uszkodzony dowód osobisty,
 • jeśli jesteś opiekunem lub kuratorem – dokument, który to potwierdza, na przykład orzeczenie sądu, 
 • jeśli jesteś rodzicem – możesz (ale nie musisz) dołączyć do wniosku akt urodzenia dziecka,
 • jeśli działasz jako pełnomocnik – dokument, który potwierdza, że jesteś pełnomocnikiem (pełnomocnictwo szczególne).

Co musisz zrobić

 1. Kliknij Wyślij zgłoszenie.
 2. System przeniesie cię na stronę profilu zaufanego. Zaloguj się na swoje konto.
 3. Wybierz, co chcesz zgłosić – utratę albo uszkodzenie dowodu.
 4. Wybierz urząd, który wydał dowód. Jeśli zgłaszasz uszkodzenie, a urząd nie otrzymał jeszcze dowodu  – dostarcz go do tego urzędu.
 5. Zaznacz, czy jesteś rodzicem, opiekunem, kuratorem, czy pełnomocnikiem. Sprawdź poprawność swoich danych.
 6. Wybierz, czy i w jaki sposób chcesz dostać zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego. 
 7. Sprawdź i podpisz wniosek elektronicznie. Możesz to zrobić na 3 sposoby:
  • podpisem zaufanym,
  • e-dowodem,
  • kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
 8. Przeniesiesz się na stronę pz.gov.pl.
 9. Na swoją skrzynkę ePUAP dostaniesz:
  • swoje zgłoszenie,
  • urzędowe potwierdzenie wysłania zgłoszenia (UPP),
  • zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego, jeśli w zgłoszeniu jest zaznaczona ta opcja (dostaniesz je, gdy urzędnik je zarejestruje).
 10. Jeśli zgłaszasz uszkodzenie dowodu – zanieś dowód do urzędu albo wyślij pocztą.

Jeśli w twoim zgłoszeniu urzędnik stwierdzi braki lub błędy, wyśle ci wiadomość na skrzynkę ePUAP. Sprawdzaj swoją skrzynkę – twoja odpowiedź na wiadomość urzędnika przyspieszy załatwienie sprawy.

Jeżeli twoje dziecko lub podopieczny potrzebują nowego dowodu – złóż wniosek o jego wydanie. Jeśli dowodu potrzebuje osoba, której jesteś pełnomocnikiem – wniosek o jego wydanie musi złożyć osobiście. Twoje dziecko lub podopieczny otrzymają nowy dowód po unieważnieniu starego, zgłoszonego dokumentu. 

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

Ile będziesz czekać

Od razu po otrzymaniu zgłoszenia urzędnik unieważni dowód osobisty twojego dziecka, podopiecznego lub osoby, której jesteś pełnomocnikiem. Jeśli chcesz otrzymać zaświadczenie o utracie albo uszkodzeniu dowodu, zaznacz to w formularzu. Możesz je odebrać w urzędzie, otrzymać pocztą lub przez Internet. Zatrzymaj zaświadczenie – może się przydać. Jest ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, ale nie dłużej niż 2 miesiące.

Zaświadczenie, które dostaniesz od urzędnika, nie jest dokumentem tożsamości.

Informacje dodatkowe

Jeżeli dowód twojego dziecka, podopiecznego lub osoby, której jesteś pełnomocnikiem zaginął – zgłoś to w dowolnym banku. Dzięki temu zadbasz o bezpieczeństwo swojego dziecka, podopiecznego lub osoby, której jesteś pełnomocnikiem i ochronisz ich przed oszustami. Bank przekaże informację o utracie dowodu innym bankom, operatorom komórkowym i wielu różnym firmom.

Zgłoś utratę dowodu w banku, nawet jeśli dziecko, podopieczny lub osoba, której jesteś pełnomocnikiem nie ma konta bankowego. Sprawdź listę banków, w których możesz zgłosić utratę dowodu.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2021 r. poz. 816)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2021 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2021 r. poz. 1865)

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały.
 2. Dowód osobisty - do wglądu

Opłaty:

 • Opłata skarbowa za zaświadczenie - 17 zł.

Z wyjątkiem zwolnień z opłaty skarbowej, określonych w ustawie z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016r, poz. 1827).

Podstawa prawna:

Art. 44g i 44h ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t. j. z 2006r. DzU. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.)

Organ gminy wydaje na wniosek strony lub z urzędu decyzję administracyjną w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego powyżej 3 miesięcy i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się.

Sprawa dotyczy osób, które nie dopełniły obowiązku meldunkowego. Sprawę załatwić może osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu lub budynku.

Z wnioskiem o wymeldowanie decyzją administracyjną  w Urzędzie Gminy w Osieku może wystąpić właściciel lub inna osoba dysponująca tytułem prawnym do lokalu położonego na terenie gminy Osiek, z którego ma nastąpić wymeldowanie.

Wójt Gminy na wniosek zainteresowanej osoby wydaje decyzję administracyjną w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się.

W trakcie przeprowadzania postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o wymeldowanie lub odmowie wymeldowania mogą być przeprowadzone następujące czynności:

 • Kontrola dyscypliny meldunkowej.
 • Wizja lokalna przy udziale stron.
 • Przesłuchania stron i świadków.
 • Rozprawa administracyjna z udziałem stron i świadków.

Wymagane dokumenty:

 1. Pisemny wniosek o wymeldowanie w trybie administracyjnym.
 2. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu/budynku wnioskodawcy (kserokopia – oryginał do wglądu) np: (np. wypis z księgi wieczystej, umowa najmu, przydział). lokalu/budynku.
 3. Inne dokumenty potwierdzające fakty opisane we wniosku i mogące mieć wpływ na wyjaśnienie sprawy (kserokopia – oryginał do wglądu) np:, wyrok orzekający eksmisję, wyrok sądu orzekający rozwiązanie małżeństwa lub podział majątku dorobkowego, wyroki dotyczące sposobu korzystania z lokalu, protokół z wykonania eksmisji, protokół zdawczo-odbiorczy lokalu.
 4. Dowód wniesienia opłaty skarbowej.

Opłaty:

 • Wydanie decyzji podlega opłacie skarbowej w wysokości 10 zł.
 • 17 zł - opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).

Uwaga!
Obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie decyzji. Opłatę o wymeldowanie decyzją administracyjną wpłaca się na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Osieku

ABS Bank Spółdzielczy
Nr konta: 92 8110 1023 2005 0332 2968 0026

* z dopiskiem „wymeldowanie decyzją administracyjną oraz dane osoby ubiegającej się o wydanie decyzji”.

Sprawa załatwiana jest bez zbędnej zwłoki, o ile zostały złożone wszystkie wymagane dokumenty oraz urząd posiada wszystkie informacje niezbędne do jej załatwienia.

W przypadku spraw wymagających wyjaśnień, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z  2017 r. poz. 1257 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2017r. poz. 657).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 ze zm.).

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Małopolskiego w Krakowie za pośrednictwem Wójta Gminy Osiek, w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Jak załatwić sprawę krok po kroku:

Krok 1: 
Przygotować pisemny wniosek o wymeldowanie w trybie administracyjnym.

Krok 2: 
Skompletować wymagane załączniki do wniosku o wymeldowanie decyzją administracyjną. Opis załączników w punkcie 4.

Krok 3: 
Dokonać opłaty skarbowej w Kasie Banku Spółdzielczego  lub wykonać opłatę przez bankowość internetową, a następnie zrobić wydruk z dokonanej transakcji.

Krok 4: 
Złożyć dokumenty na dzienniku podawczym, pokój 7, parter budynku Urzędu.

Uwaga
Opłata skarbowa w wyżej wymienionej wysokości jest również pobierana od zażalenia na postanowienie i odwołania od decyzji.

Udostępnienie danych  z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wskazaniu interesu faktycznego.

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL
 • Dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie danych.

Opłata skarbowa:

 • 17 zł od zaświadczenia (w formie zaświadczenia udostępnia się dane osobowe dotyczące wnioskodawcy)
 • 31 zł za udostępnienie jednostkowych danych

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej i za udostępnienie danych można dokonać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Osiek

ABS Bank Spółdzielczy
Nr konta: 92 8110 1023 2005 0332 2968 0026 

Dowód zapłaty należnej opłaty należy załączyć do wniosku.

Sprawa załatwiana jest bez zbędnej zwłoki, o ile zostały złożone wszystkie wymagane dokumenty oraz urząd posiada wszystkie informacje niezbędne do jej załatwienia.

W przypadku spraw wymagających wyjaśnień, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Podstawa prawna:

 1. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U.2016r.  poz. 922 z zm.);
 2. ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (j.t. Dz.U.2017r. poz.657 z .zm.);
 3. ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2016 r. 391 z. zm);
 4. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz.U.2016r. poz .1827 z zm.);
 5. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z. zm.);
 6. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL (Dz. U. z 2015 r. poz. 1338 z zm.);
 7. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 836 z zm.);
 8. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz. U. z 2016 r., poz. 319 z zm.);
 9. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1604 z zm.);
 10. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 września 2011 r. w sprawie kontroli korzystania z dostępu do danych z rejestru PESEL w drodze weryfikacji danych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1200 z zm.);
 11. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie kontroli korzystania z dostępu do danych z Rejestru Dowodów Osobistych w trybie ograniczonej teletransmisji danych (Dz. U. z 2015, poz. 1004 z zm.)

Tryb odwoławczy:

Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia o żądanej treści przysługuje prawo wniesienia zażalenia, a w przypadku wydania decyzji o odmowie udostępnienia danych ze zbioru danych osobowych przysługuje prawo wniesienia odwołania.

Zażalenie i odwołanie wnosi się do Wojewody Małopolskiego w Krakowie, ul. Basztowa 22, za pośrednictwem Wójta Gminy Osiek.

W terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

W terminie 7 dni od otrzymania postanowienia.

Uwagi:

Udostępnianie danych osobowych:
- dane z rejestrów mieszkańców oraz rejestrów zamieszkania cudzoziemców udostępniają organy gmin prowadzące te rejestry. Wnioski o dane jednostkowe należy kierować do organu gminy właściwego ze względu na ostatni znany adres zameldowania osoby poszukiwanej.
- dane z rejestru PESEL udostępnia minister właściwy do spraw wewnętrznych:
• zapytania o dane jednostkowe w trybie wnioskowym należy kierować do Centrum Personalizacji Dokumentów MSW, na adres: ul. Pawińskiego 17/21, 02-106 Warszawa; dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem internetowym: www.cpd.msw.gov.pl/udostępnianie; 
• wnioski o udostępnienie danych w trybie pełnej teletransmisji danych, w trybie weryfikacji oraz w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, należy kierować do Departamentu Spraw Obywatelskich MSW, na adres: ul. Pawińskiego 17/21, 02-106 Warszawa.

Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych:
• w trybie wnioskowym - organy gmin. Udostępnianie danych z RDO jest odmiejscowione, a zatem wniosek w tej sprawie można złożyć w dowolnym organie gminy; 
• w trybie pełnej i ograniczonej teletransmisji - minister właściwy do spraw wewnętrznych. Wnioski w tej sprawie należy kierować do Departamentu Spraw Obywatelskich MSW, na adres: ul. Pawińskiego 17/21, 02-106 Warszawa.

W Urzędzie Gminy w Osieku udostępniane są dane osobowe wyłącznie mieszkańców zameldowanych na terenie  Gminy Osiek.
Dysponując ostatnim adresem osoby poszukiwanej, wniosek o udostępnienie danych tej osoby należy skierować do właściwego organu gminy. Gmina jest podstawowym źródłem informacji o osobie, uprawnionym do potwierdzania miejsca zameldowania, dysponuje także wiedzą o nowym adresie osoby wymeldowanej. 
W Urzędzie Gminy Osiek udostępnienie danych załatwia się w Osiek, ul. Główna 125, pok. nr 26, tel. 33/84-58-261, fax 33/84-58-124, mail: gmina@osiek.pl 
Wynikiem załatwienia sprawy jest odpowiednio:
a) udostępnienie danych w formie pisemnej informacji lub zaświadczenie,
b) postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia o żądanej treści,
c) decyzja administracyjna w przypadku odmowy udostępnienia danych osobowych.

Dane ze zbioru danych osobowych ewidencji ludności mogą być udostępnione osobie fizycznej jeżeli wykaże w tym interes prawny (kserokopię dokumentu potwierdzającego interes prawny w uzyskaniu przez wnioskodawcę danych ze zbiorów meldunkowych - należy dołączyć do wniosku) lub uwiarygodni interes faktyczny w otrzymaniu danych, a osoba, której dane dotyczą wyraża na to zgodę

Sprawa dotyczy cudzoziemców, którzy chcą się zameldować na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy.

Wymagane dokumenty:

 1. Wypełniony i podpisany formularz (odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka) - zawierający potwierdzenie faktu pobytu osoby dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia.
 2. Cudzoziemiec przedstawia wizę, a w przypadku, gdy wjazd cudzoziemca nastąpił na podstawie umowy przewidującej zniesienie lub ograniczenie obowiązku posiadania wizy albo cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 108 ust. 1pkt 2 lub art.206 ust.1 pkt 2  ustawy  z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650)  lub na podstawie umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej - dokument podróży, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, kartę pobytu, dokument „zgoda na pobyt tolerowany” albo zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany.
 3. Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej przedstawia ważny dokument podróży lub inny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo oraz ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu albo zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej lub w przypadku braku zaświadczenia, składa oświadczenie o zarejestrowaniu pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Członek rodziny obywatela będącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej niebędący obywatelem w/w. państw przedstawia ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej lub ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej.
 5. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, którym może być  umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu - do wglądu  (w oryginale).
 6. W przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika dodatkowo: – pisemne pełnomocnictwo do zameldowania, – dowód osobisty pełnomocnika lub ważny paszport.

Opłaty:

 • Nie pobiera się opłat za dokonanie czynności meldunkowych.
 • Opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa - 17 zł.
 • Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia - 17 zł

Opłatę należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Osieku

ABS Bank Spółdzielczy
Nr konta: 92 8110 1023 2005 0332 2968 0026

Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie ustawy o opłacie skarbowej.

Sprawa załatwiana jest bez zbędnej zwłoki, o ile zostały złożone wszystkie wymagane dokumenty oraz urząd posiada wszystkie informacje niezbędne do jej załatwienia.

W przypadku spraw wymagających wyjaśnień, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2017, poz. 657).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy  wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2015r., poz.1852).

Uwagi:

 1. W przypadku zmiany miejsca pobytu czasowego nie jest wymagane wymeldowanie się z poprzedniego miejsca pobytu czasowego. Czynności tej można dokonać przy zgłoszeniu nowego miejsca pobytu czasowego.
 2. Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
 3. Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej oraz członek rodziny takiego cudzoziemca przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
 4. Cudzoziemiec niebędący obywatelem państw wymienionych w pkt 3 ani członkiem rodziny obywatela tych państw, przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego najpóźniej w 4. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca, chyba że jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie przekracza 14 dni.
 5. Deklarowany przez cudzoziemca wymienionego w pkt 4 pobyt czasowy pod określonym adresem nie może przekroczyć okresu, w którym cudzoziemiec może legalnie przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z dokumentem potwierdzającym jego prawo pobytu.
 6. Zameldowania na pobyt czasowy można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.

Sprawa dotyczy wszystkich osób, które chcą się wymeldować z pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące oraz osób, które wyjeżdżają za granicę na okres ponad 6 miesięcy.

 1. Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, jest obowiązana wymeldować się w organie gminy, właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce jej pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca.
 2. Wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące można dokonać podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu, wskazując adres dotychczasowego miejsca pobytu, z którego ma nastąpić wymeldowanie. Wymeldowanie następuje wówczas na podstawie formularza „Zgłoszenie pobytu stałego” lub formularza „Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące”.
 3. Osoba, która wyjeżdża za granicę na okres dłuższy niż 6 miesięcy, jest obowiązana zgłosić swój wyjazd oraz powrót organowi gminy, właściwemu ze względu na miejsce pobytu stałego.

Wymagane dokumenty:

 1. Zgłoszenie wymeldowania na formularzu wydawanym w biurze ewidencji ludności.
 2. Dowód osobisty.
 3. W przypadku zgłoszenia wymeldowania przez pełnomocnika dodatkowo: 
 • pisemne pełnomocnictwo do wymeldowania,
 • dowód osobisty pełnomocnika lub w uzasadnionym przypadku inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości

Opłaty:

 • Nie pobiera się opłat za dokonanie czynności meldunkowych.
 • Opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa - 17 zł.
 • Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia - 17 zł

Opłatę należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Osieku

ABS Bank Spółdzielczy
Nr konta: 
92 8110 1023 2005 0332 2968 0026

Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie ustawy o opłacie skarbowej.

Sprawa załatwiana jest bez zbędnej zwłoki, o ile zostały złożone wszystkie wymagane dokumenty oraz urząd posiada wszystkie informacje niezbędne do jej załatwienia.

W przypadku spraw wymagających wyjaśnień, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2017r, poz. 657 ).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2015r., poz.1852 ze zm.).

Tryb odwoławczy:

Na pisemną decyzję rozstrzygającą sprawę o zameldowanie, służy odwołanie do Wojewody Małopolskiego w Krakowie za pośrednictwem Wójta Gminy w Osieku w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Uwagi:

Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego jest obowiązana wymeldować się w organie gminy, właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce jej pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca.

Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego nie powoduje konieczność wymiany dowodu osobistego

Osoba, która przebywa w określonej miejscowości pod  tym samym adresem jest obowiązana zameldować się na pobyt stały lub czasowy  najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Pobyt czasowy należy zgłosić w sytuacji gdy, zamierzamy w danym miejscu przebywać dłużej niż 90 dni.

Zameldowanie w lokalu służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu w tym lokalu. W tym samym czasie można mieć tylko jedno miejsce pobytu stałego i tylko jedno miejsce pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące. W zastępstwie osoby niepełnoletniej obowiązanej do zameldowania się, czynności zgłoszenia zameldowania może dokonać członek rodziny, opiekun ustawowy lub faktyczny albo inna osoba.

Wymagane dokumenty:

 1. Zgłoszenie zameldowania - powinno zawierać potwierdzenie pobytu w lokalu osoby zgłaszającej pobyt, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu.
  Potwierdzenia pobytu dokonuje się na zgłoszeniu meldunkowym w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia.
  Właściciel lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu jest obowiązany potwierdzić fakt pobytu osoby zgłaszającej pobyt.
 2. Dowód osobisty.
 3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie (do wglądu). Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu.

Opłaty:

 1. Nie pobiera się opłat za dokonanie czynności meldunkowych.
 2. Opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa - 17 zł.
 3. Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia - 17 zł

Opłatę należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Osieku

ABS Bank Spółdzielczy
Nr konta: 92 8110 1023 2005 0332 2968 0026

Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie ustawy o opłacie skarbowej.

Sprawa załatwiana jest bez zbędnej zwłoki, o ile zostały złożone wszystkie wymagane dokumenty oraz urząd posiada wszystkie informacje niezbędne do jej załatwienia.

W przypadku spraw wymagających wyjaśnień, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)
 2. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2017r., poz. 657).
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016r. poz. 1827 ze zm.).
 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy  wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2015r, poz.1852 ze zm.).

Tryb odwoławczy:

Na pisemną decyzję rozstrzygającą sprawę o zameldowanie, służy odwołanie do Wojewody Małopolskiego w Krakowie za pośrednictwem Wójta Gminy w Osieku w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Uwagi:

Na pisemną decyzję rozstrzygającą sprawę o zameldowanie, służy odwołanie do Wojewody Małopolskiego w Krakowie za pośrednictwem Wójta Gminy w Osieku w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Wymagane dokumenty:

Wymeldowanie z pobytu stałego:

 • „Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego” – wypełniony druk
 • Karta pobytu

Wymeldowanie z pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące :

 • „Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego” – wypełniony druk
 • Paszport,
 • Karta pobytu

Wymeldowanie z pobytu czasowego trwającego do 2 miesięcy

 • zgłoszenie ustne

Wymeldowanie nie podlega opłacie skarbowej.

Podstawa prawna:

Art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t. j. z 2006r. DzU. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.)  oraz § 21, § 22 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2002 roku w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz. U. Nr 236, poz. 1999 z późn. zm.).

Wymeldowanie  dokonuje się osobiście lub przez pełnomocnika posiadającego pełnomocnictwo udzielone na piśmie. 

Wymagane dokumenty:

 1. „Zgłoszenie pobytu stałego”. - wypełniony druk
 2. Zezwolenie Wojewody Małopolskiego na osiedlenie się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 3. Paszport

Zameldowanie nie podlega opłacie skarbowej.

 

Podstawa prawna:

Art. 23 i art. 26 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t. j. z 2006r. DzU. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.)  oraz § 16 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2002 roku w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz. U. Nr 236, poz. 1999 z późn. zm.).

 

Uwagi:

Zezwolenie na osiedlenie się oraz kartę stałego pobytu wydaje  Wojewoda Małopolski. Wniosek składa się w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim – Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców ul. Św. Sebastiana 9-11, tel. 12 392 18 43

 

Scroll Up Skip to content