Menu Zamknij

dyrektor:
lek. Witold Chmielowski

adres:
ul. Starowiejska 175
32-608 Osiek
tel. 33 84 58 239
email: spzoz_osiek@wp.pl
www.przychodnia.osiek.pl

Przychodnia w Osieku

ul. Starowiejska 175
32-608 Osiek
tel. 33 84 58 239

Rejestracja

od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.00 - 17.00

Punkt lekarski w Głębowicach

ul. Oświęcimska 8, Głębowice
32-608 Osiek
tel. 33 87 55 421

Rejestracja

czynna w godzinach pracy lekarza

Od 1 października 2017 roku świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej będą realizowane przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu

  • w Oświęcimiu (główny budynek szpitala – I piętro gabinety 114, 115, 117) tel. 33 84 48 493
  • w Kętach przy ul. Sobieskiego 45, tel. 33 84 52 100

Powyższe świadczenia udzielane są wyłącznie w warunkach ambulatoryjnych bez wizyt domowych.

W przypadku konieczności udzielenia świadczenia przez lekarza w domu pacjenta (wizyta domowa) należy dzwonić pod numer 33 84 48 493, a przez pielęgniarkę pod numer 605 666 341.

Wizyty domowe realizuje zespół wyjazdowy z siedzibą w Oświęcimiu.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to przedłużenie świadczeń lekarskich i pielęgniarskich podstawowej opieki zdrowotnej. Pomoc świadczona jest codziennie, po godzinach pracy przychodni, od godziny 18.00 do godziny 8.00 rano następnego dnia. Opieka całodobowa działa również przez 24 h na dobę w soboty i niedziele, a także w dni świąteczne i inne dni ustawowo wolne od pracy. W przypadku lżejszych dolegliwości Pacjenci mają do dyspozycji pomoc w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Jeśli po zamknięciu przychodni poczują się źle, mogą uzyskać konsultację lekarską w ramach całodobowej opieki medycznej. Ze świadczeń opieki nocnej i świątecznej Pacjenci mogą skorzystać w przypadku dolegliwości, z powodu których podczas pracy przychodni wybraliby lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Są to najczęściej sytuacje, gdy:

  • pacjent nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub grożących istotnym uszczerbkiem zdrowia, ale jego samopoczucie odbiega od „stanu normalnego,
  • zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
  • pacjent ma istotne obawy, że czekanie do momentu otwarcia przychodni, może znacząco niekorzystnie wpłynąć na rozwój choroby i jego stan.

Świadczenia obejmują lekarską i pielęgniarską opiekę ambulatoryjną, która jest świadczona w wybranej przez Pacjenta placówce oraz nocną pomoc wyjazdową (polega ona na udzielaniu świadczeń zdrowotnych w domu ubezpieczonego oraz zapewnienie mu w razie potrzeby ciągłości leczenia).

W przypadku konieczności wizyty lekarza w domu Pacjenta, musi on wezwać lekarza z placówki zabezpieczającej opiekę w jego rejonie zamieszkania.

W przypadku urazu bądź nagłego pogorszenia stanu zdrowia opiekę uzyskają Państwo w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Natomiast w sytuacji zagrożenia życia pomocy udzieli Państwu pogotowie ratunkowe.

Szpitalne Oddziały Ratunkowe – udzielają pomocy medycznej osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowia, które są przywożone przez zespoły ratownictwa medycznego lub zgłaszają się same. W części przypadków pacjent po uzyskaniu pomocy w SOR może wrócić do domu; pozostali chorzy po wstępnej diagnostyce i leczeniu są kierowani do oddziałów szpitalnych lub przekazywani do innych placówek specjalistycznych. Każdy SOR posiada zaplecze w postaci podstawowych oddziałów szpitalnych – ogólnego, dziecięcego, chirurgiczno-urazowego, ginekologiczno-położniczego oraz Intensywnej Terapii, a w niektórych również oddziałów specjalistycznych. Przypominamy, że szpitalny oddział ratunkowy jest przeznaczony dla pacjentów wymagających pomocy w stanie nagłym i nie zastępuje lekarza podstawowej opieki zdrowotnej ani lekarza poradni specjalistycznej. Lekarz kieruje wyłącznie na badania i konsultacje niezbędne ze względu na stan nagłego zagrożenia życia lub nagłego, poważnego zagrożenia zdrowia. Pamiętajmy, że do szpitalnego oddziału ratunkowego pacjent może zgłosić się bez skierowania oraz że nie obowiązuje rejonizacja według miejsca zamieszkania ani zdarzenia.

Pogotowie ratunkowe – udziela świadczeń zdrowotnych w razie wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, powodujących zagrożenie życia, a także transportują pacjenta do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Izby Przyjęć lub bezpośrednio do placówki prowadzącej specjalistyczne leczenie (np. oddziału kardiologii inwazyjnej, oddziału oparzeniowego itp.). Wezwanie zespołu ratownictwa medycznego powinno mieć miejsce wyłącznie w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub stanach nagłych mogących prowadzić do istotnego uszczerbku zdrowia. Do takich przypadków należą np. utrata przytomności, drgawki, nasilona duszność, masywny krwotok, porażenie prądem, nagły, ostry ból, zaburzenia rytmu serca, rozległa rana, będąca efektem urazu.

Aby wezwać zespół ratownictwa medycznego powinni Państwo zadzwonić pod numer 999 lub 112.

Apteka Prima
ul.Główna 219
32-608 Osiek
tel. 33 4322739

pon. – piąt. 7.30 – 20.00
sobota 7.30 – 16.00
niedziela 9.00 – 14.30 (niedziele świąteczne zamknięte)

Scroll Up Skip to content