Menu Zamknij

Wójt Gminy Osiek
Marek Jasiński

Urodzony w 1965 roku w Osieku, wykształcenie wyższe prawnicze i pedagogiczne, żonaty, dwóch dorosłych synów, bezpartyjny.

W latach 1996-2003 pracował w Szkole Podstawowej Nr 2 w Osieku a następnie w Gimnazjum, gdzie był wicedyrektorem szkoły. W tym okresie angażował się w sprawy oświaty i sportu, brał udział w pracach Gminnej Komisji Kultury i Sportu.

Od 2003-2018 roku pełnił funkcję Zastępcy Wójta Gminy Osiek i jednocześnie kierował Wydziałem Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rozwoju Gminy.

W ciągu czterech kadencji brał udział w realizacji inwestycji gminnych oraz tworzeniu projektów dotyczących ich finansowania. Aktywnie uczestniczył w życiu społecznym gminy przez współorganizowanie wielu ważnych dla nas, mieszkańców Osieka i Głębowic, wydarzeń i uroczystości.

Godziny przyjęć stron:

Mieszkańców we wszystkich sprawach oraz w zakresie skarg i wniosków Wójt przyjmuje w każdy wtorek w godzinach 15.00 – 16.00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w sekretariacie pod numerem telefonu 33 84 58 261 wew. 123


Zarządzenia Wójta Gminy Osiek

Scroll Up Skip to content