Menu Zamknij

Wydawcą gazety „Echa Osieka” jest
Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa
i Sportu w Osieku

Redaguje kolegium w składzie:
Krystyna Czerny – redaktor
Zofia Piechocińska – sekretarz
Agnieszka Hudecka – korekta

„Echa szkolne”:
Magdalena Jasińska
Anna Kacorzyk
Magdalena Kramarczyk
Marta Kramarczyk

Skład i opracowanie graficzne:
Łukasz Piechociński
Druk: GRAFIKON Wadowice

Kontakt z redakcją: eo@osiek.pl

Adres redakcji:
ul. Główna 125
32-608 Osiek
tel. 33 845 81 55

Dyżury redakcyjne odbywają się wtorki w godzinach od 10.00 do 13.00
Ogłoszenia przyjmowane są codziennie w Bibliotece Publicznej w Osieku.

Numery archiwalne:

Nr 1/2024
Nr 6/2023
Nr 5/2023

Nr 6/2023

Nr 5/2023

Nr 4/2023

Nr 3/2023

Nr 2/2023

Nr 1/2023

Nr 6/2022

Nr 5/2022

Nr 4/2022

echa osieka

Nr 3/2022

Echa Osieka okładka

Nr 2/2022

Echa Osieka Nr 1/2022

Nr 1/2022

Okładka Echa Osieka Nr 6/2021

Nr 6/2021

Echa Osieka okładka numeru

Nr 5/2021

Okłada numeru Echa Osieka

Nr 4/2021

echa osieka okładka

Nr 3/2021

echa osieka okładka

Nr 2/2021

Echa Osieka okładka

Nr 1/2021

echa osieka

Nr 6/2020

Echa Osieka Nr 5/2019

Nr 5/2020

Echa Osieka 04/2019

Nr 4/2020

Echa Osieka

Nr 3/2020

Echa Osieka

Nr 2/2020

Echa Osieka

Nr 1/2020

echa osieka

Nr 6/2019

Echa Osieka Nr 5/2019

Nr 5/2019

Echa Osieka 04/2019

Nr 4/2019

Echa Osieka

Nr 3/2019

Echa Osieka

Nr 2/2019

Echa Osieka

Nr 1/2019

Echa Osieka

Nr 6/2018

echa osieka

Nr 5/2018

Echa Osieka

Nr 4/2018

echa osieka

Nr 3/2018

echa osieka

Nr 2/2018

Nr 1/2018

echa osieka

Nr 6/2017

echa osieka

Nr 5/2017

echa osieka

Nr 4/2017

echa osieka

Nr 3/2017

echa osieka

Nr 2/2017

echa osieka

Nr 1/2017

echa osieka

Nr 6/2016

echa osieka

Nr 5/2016

echa osieka

Nr 4/2016

echa osieka

Nr 3/2016

echa osieka

Nr 2/2016

echa osieka

Nr 1/2016

echa osieka

Nr 6/2015

echa osieka

Nr 5/2015

echa osieka

Nr 4/2015

echa osieka

Nr 3/2015

echa osieka

Nr 2/2015

echa osieka

Nr 1/2015

echa osieka

Nr 6/2014

echa osieka

Nr 5/2014

echa osieka

Nr 4/2014

echa osieka

Nr 3/2014

echa osieka

Nr 2/2014

echa osieka

Nr 1/2014

Scroll Up Skip to content