Menu Zamknij

Wydawcą gazety „Echa Osieka” jest
Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa
i Sportu w Osieku

Redaguje kolegium w składzie:
Rozalia Ćwiertnia – redaktor naczelny
Zofia Piechocińska – sekretarz

Dział sportowy:
Magdalena Jasińska

„Echa szkolne”:
Marta Kramarczyk
Magdalena Kramarczyk
Anna Kacorzyk

Skład i opracowanie graficzne:
GRAFIKON Wadowice

Korekta: Agnieszka Hudecka

Kontakt z redakcją: eo@osiek.pl

Adres redakcji:
ul. Główna 125
32-608 Osiek
tel. 33 845 81 55

Dyżury redakcyjne odbywają się wtorki w godzinach od 9.00 do 12.00

Ogłoszenia przyjmowane są codziennie w Bibliotece Publicznej w Osieku.

Numery archiwalne:

echa osieka
Nr 3/2018
echa osieka
Nr 2/2018
Nr 1/2018

echa osieka

Nr 6/2017

echa osieka

Nr 5/2017

echa osieka

Nr 4/2017

echa osieka

Nr 3/2017

echa osieka

Nr 2/2017

echa osieka

Nr 1/2017

echa osieka

Nr 6/2016

echa osieka

Nr 5/2016

echa osieka

Nr 4/2016

echa osieka

Nr 3/2016

echa osieka

Nr 2/2016

echa osieka

Nr 1/2016

echa osieka

Nr 6/2015

echa osieka

Nr 5/2015

echa osieka

Nr 4/2015

echa osieka

Nr 3/2015

echa osieka

Nr 2/2015

echa osieka

Nr 1/2015

echa osieka

Nr 6/2014

echa osieka

Nr 5/2014

echa osieka

Nr 4/2014

echa osieka

Nr 3/2014

echa osieka

Nr 2/2014

echa osieka

Nr 1/2014

Scroll Up Skip to content