Menu Zamknij

zarządzanie kryzysoweREAGOWANIE KRYZYSOWE W GMINIE OSIEK

Bezpośrednie działania ratownicze wynikające z zaistniałych zdarzeń kryzysowych na terenie Gminy Osiek podejmują pełniące całodobowe dyżury, powiatowe służby, inspekcje i straże:

  • Centrum Powiadamiania Ratunkowego – 112
  • Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Oświęcimiu przy ul. Zatorskiej 2 – tel: 33 84 48 980 oraz fax 33 84 48 989, e-mail: pczk@powiat.oswiecim.pl
  • Pogotowie Ratunkowe – 999
  • Straż Pożarna – 998
  • Policja – 997

Informacje o wszelkich zdarzeniach kryzysowych mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Osiek, można zgłaszać osobiście w Urzędzie Gminy w Osieku, 32-608 Osiek, ul. Główna 125 lub telefonicznie:

  • tel./fax: 33 84 58 261 (w godzinach pracy Urzędu Gminy w Osieku)
  • e-mail: gmina@osiek.pl

WAŻNE TELEFONY

112  jest jednolitym numerem alarmowym obowiązującym na terenie całej Unii Europejskiej. Numer ten służy do powiadamiania w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia. Połączenie na numer 112 jest bezpłatne i dostępne w każdej sieci telefonicznej.

W dalszym ciągu funkcjonują bezpłatne i dobrze znane stacjonarne numery alarmowe:

999  POGOTOWIE RATUNKOWE

998  STRAŻ POŻARNA

997  POLICJA

991  POGOTOWIE ENERGETYCZNE

992  POGOTOWIE GAZOWE

994  POGOTOWIE WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNE

Dla wiadomości SMS dla osób niesłyszących w województwie Małopolskim został uruchomiony nr 728 112 112 (zasady powiadamiania).

Adresy służb:

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Oświęcimiu
ul. Zatorska 2
32-600 Oświęcim
Dyżur Całodobowy
tel. 84 48 980 oraz fax 33 84 48 989
e-mail: pczk@powiat.oswiecim.pl
www.pczk.powiat.oswiecim.pl

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu
ul. Zatorska 2
32-600 Oświęcim
tel. 998 lub 112
tel. 47 831 79 00
e-mail: kppsposwiecim@straz.krakow.pl
www.psposwiecim.pl

Komenda Powiatowa Policji w Oświęcimiu
ul. Wyspiańskiego 2
32-602 Oświęcim
tel. 47 832 62 08
e-mail: komendant@oswiecim.policja.gov.pl
http://oswiecim.policja.gov.pl

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu
ul. Wysokie Brzegi 4
32-600 Oświęcim
tel. 33 844 82 00
e-mail: sekretariat@szpital.oswiecim.pl
www.szpital.oswiecim.pl

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Oświęcimiu
ul. Więźniów Oświęcimia 10
32-600 Oświęcim
tel. 33 843 09 28
e-mail: oswiecim@wsse.krakow.pl
www.oswiecim.psse.alte.pl

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Oświęcimiu
ul. Nideckiego 26
32-600 Oświęcim
tel. 33 843 29 95
e-mail: oswiecim.piw@wetgiw.gov.pl
www.piw.oswiecim.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu
ul. Bema 4
32-600 Oświęcim
tel. 33 842 23 29
e-mail: pcpr@powiat.oswiecim.pl
www.pcproswiecim.pl

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Oświęcimiu
ul. Łukasiewicza 4
32-600 Oświęcim
tel. 33 844 47 25
www.pinb.pl

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu
ul. Dąbrowskiego 139
32-600 Oświęcim
tel. 33 476 01 03
kom. 510 374 573
wsparcie@akcja.pl
www.poik-oswiecim.pl

sismsZapraszamy do zarejestrowania się w bezpłatnych serwisach informacyjnych SMS dzięki czemu otrzymacie Państwo najważniejsze lokalne informacje w postaci wiadomości SMS. W sytuacjach zagrożenia najważniejsze jest skuteczne i szybkie przekazanie ostrzeżenia. Informacje o zbliżających się zagrożeniach dadzą Państwu szansę uchronić się przed utratą zdrowia lub życia i pozwolą uniknąć strat materialnych. Również bardzo przydatne są lokalne informacje o utrudnieniach i innych ważnych wydarzeniach na terenie powiatu. Z myślą o bezpieczeństwie oraz poprawie komfortu codziennego życia mieszkańców powstał Samorządowy Informator SMS.

Jeśli chcesz się zarejestrować wyślij SMS* o treści TAK.kos05 na numer 661 000 112

Jeśli chcesz się wyrejestrować wyślij SMS* o treści NIE.kos05 na numer 661 000 112

* Opłata za wysłanie wiadomości SMS jest zgodna z Twoim planem taryfowym. Wysłanie wiadomości SMS o zdefiniowanej treści oznacza akceptację regulaminu dostępnego na stronie www.sisms.pl

Scroll Up Skip to content