Menu Zamknij

Stanowisko ds. ograniczenia niskiej emisji i rolnictwa

niska emisja

Katarzyna Flisek

Biuro nr 12, I piętro
tel. 33 84 58 261 wew. 112
email: k.flisek@osiek.pl

Procedury związane z ograniczeniem niskiej emisji i rolnictwem:

Dotacje do wymiany starych źródeł ciepła na nowe źródła ciepła spełniające obowiązujące wymogi ekologiczne w ramach realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Osiek.

Dotacja na wymianę starego źródła ciepła, obejmuje trwałą likwidację w budynkach mieszkalnych i lokalach mieszkalnych lub pomieszczeniach pomocniczych i przynależnych do tych lokali mieszkalnych albo w innych nieruchomościach o charakterze mieszkaniowym starego źródła ciepła opartego na paliwie stałym i jego zamianę na:

  1. ogrzewanie gazowe,
  2. ogrzewanie elektryczne,
  3. ogrzewanie olejowe, dla kotłów spełniających wymagania ekoprojektu,

azbestSfinansowanie kosztów transportu i deponowania odpadów zawierających azbest przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych i elewacji z gospodarstw domowych ze środków budżetu gminy dla właścicieli budynków mieszkalnych i gospodarczych z terenu Gminy Osiek. Zadanie dofinansowane jest z budżetu gminy i/lub powiatu.

Wnioski są rozpatrywane według kolejności złożenia do urzędu, oraz do wyczerpania środków finansowych w danym roku.

Zgodnie z art. 56, ust. 2 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U. Nr 69, poz. 625)

Posiadacze psów są zobowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia.

Zgodnie z art. 85, ust. 1a w/w ustawy

Kto uchyla się od obowiązku ochronnego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie, a w przypadku wprowadzenia obowiązku ochronnego szczepienia kotów przeciwko wściekliźnie - od tego obowiązku - podlega karze grzywny.

Dowodem przeprowadzonego szczepienia jest zaświadczenie o szczepieniu wydane właścicielowi psa i wpis do rejestru dokonany przez urzędowego lekarza weterynarii.

Pies musi zostać zaszczepiony do ukończenia czwartego miesiąca życia!
Niedopełnienie tego obowiązku skutkuje grzywną w wysokości 500 zł.

PAŃSTWOWA STRAŻ RYBACKA INFORMUJE

Znalazłeś wnyki w czasie spaceru w lesie?

Nie ruszaj ich z miejsca, zapamiętaj lokalizację i przekaż tę informację do Państwowej Straży Rybackiej w Krakowie.

Posiadasz informacje o osobie, która może kłusować, a nie wiesz komu to zgłosić? Również przekaż tę informację do Państwowej Straży Rybackiej.

Zgłoszenia o przypadkach kłusownictwa prosimy kierować na adres Państwowej Straży Rybackiej w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków lub na adres e-mail: psr@malopolska.uw.gov.pl lub telefonicznie na numer 12 392 13 18.

Państwowa Straż Rybacka zapewnia anonimowość.

Scroll Up Skip to content