Menu Zamknij

Stanowisko ds. ograniczenia niskiej emisji i czystego powietrza

niska emisja

Agnieszka Chmiel

Biuro nr 12, I piętro
tel. 33 84 58 261 wew. 113
email: a.chmiel@osiek.pl

Procedury związane z ograniczeniem niskiej emisji i czystym powietrzem:

czyste powietrze logotypGminny punktu informacyjno-konsultacyjny programu priorytetowego Czyste Powietrze jest czynny w następujących dniach i godzinach:

 • Poniedziałki: 7:00-9:00 oraz 14:00-15:00
 • Wtorki: 7:00-16:00
 • Środy: 7:00-9:00 oraz 14:00-15:00
 • Czwartki: 7:00-9:00 oraz 14:00-15:00
 • Piątki: 7:00-9:00

W celu uniknięcia kolejek i długiego czasu oczekiwania uprzejmie prosimy o wcześniejsze umówienie się z pracownikiem Urzędu Gminy pod numerem telefonu 33 84 58 223, wewnętrzny 113.

Do złożenia wniosku w programie Czyste Powietrze niezbędne są:

 1. aktualny adres e-mailowy wraz z hasłem (niezbędny do utworzenia konta na Portalu Beneficjenta oraz do złożenia wniosku), bądź dane do swojego profilu zaufanego,
 2. założone konto na Portalu Beneficjenta, dokładny adres internetowy do założenia takiego konta: https://portal.wfos.krakow.pl/register_of ,
 3. PESEL wnioskodawcy oraz współmałżonka/współmałżonki,
 4. numer rachunku bankowego do wypłaty dofinansowania,
 5. numer księgi wieczystej,
 6. numer działki,
 7. rok wystąpienia o zgodę na budowę/zgłoszenia budowy,
 8. powierzchnia całkowita budynku/lokalu mieszkalnego w m2,
 9. wartość dochodu/rodzaj PIT,
 10. powierzchnia wykorzystana na prowadzenie działalności gospodarczej- jeśli dotyczy,
 11. dokument potwierdzający prawo własności budynku mieszkalnego (jeśli dla budynku lub nieruchomości gruntowej nie została założona księga wieczysta np. akt notarialny lub inny dokument potwierdzający prawo własności budynku),
 12. zaświadczenie wydane zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, przez organ właściwy ze względu na adres zamieszkania wnioskodawcy, nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie, wskazujące przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy (w przypadku podwyższonego poziomu dofinansowania),
 13. załącznik zawierający oświadczenia: współwłaściciela/wszystkich współwłaścicieli o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia ujętego w niniejszym wniosku o dofinansowanie (jeśli budynek/lokal mieszkalny jest objęty współwłasnością); współmałżonka o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań (jeśli wnioskodawca posiada ustawową wspólność majątkową),
 14. jeżeli inwestycja została już rozpoczęta, data wystawienia pierwszej faktury,
 15. w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego, liczba hektarów przeliczeniowych (najlepiej zabrać ze sobą decyzje podatkową, ponieważ tam widnieje taka informacja),
 16. w przypadku ubiegania się o dofinansowanie na termomodernizację budynku, liczba m2 okien, drzwi, orynnowania, materiałów budowlanych wykorzystanych do np. ocieplenia ścian.

Oficjalna strona rządowa poświęcona programowi Czyste Powietrze.

Dotacje do wymiany starych źródeł ciepła na nowe źródła ciepła spełniające obowiązujące wymogi ekologiczne w ramach realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Osiek.

Dotacja na wymianę starego źródła ciepła, obejmuje trwałą likwidację w budynkach mieszkalnych i lokalach mieszkalnych lub pomieszczeniach pomocniczych i przynależnych do tych lokali mieszkalnych albo w innych nieruchomościach o charakterze mieszkaniowym starego źródła ciepła opartego na paliwie stałym i jego zamianę na:

 1. ogrzewanie gazowe,
 2. ogrzewanie elektryczne,
 3. ogrzewanie olejowe, dla kotłów spełniających wymagania ekoprojektu,

azbestSfinansowanie kosztów transportu i deponowania odpadów zawierających azbest przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych i elewacji z gospodarstw domowych ze środków budżetu gminy dla właścicieli budynków mieszkalnych i gospodarczych z terenu Gminy Osiek. Zadanie dofinansowane jest z budżetu gminy i/lub powiatu.

Wnioski są rozpatrywane według kolejności złożenia do urzędu, oraz do wyczerpania środków finansowych w danym roku.

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła
i źródeł spalania paliw

Proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację.

Deklarację można złożyć samodzielnie, bez wychodzenia z domu, żeby to zrobić należy posiadać profil zaufany albo podpis elektroniczny i wejść na stronę ceeb.gov.pl

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe, jeżeli Twój dom posiada źródło ciepła i spalania paliw zainstalowane przed 1 lipca 2021 roku na złożenie deklaracji masz 12 miesięcy. Jeżeli źródło ciepła lub spalania paliw zostanie zainstalowane po 1 lipca 2021 roku deklarację musisz złożyć w terminie 14 dni od pierwszego uruchomienia.

Deklaracje można złożyć również w wersji papierowej w Urzędzie Gminy w Osieku, ul. Główna 125, 32-608 Osiek (I piętro pokój nr 12)

Scroll Up Skip to content