Menu Zamknij

Stanowisko ds. ograniczenia niskiej emisji i czystego powietrza

niska emisja

Agnieszka Chmiel

Biuro nr 12, I piętro
tel. 33 84 58 261 wew. 113
email: a.chmiel@osiek.pl

Procedury związane z ograniczeniem niskiej emisji i czystym powietrzem:

Dotacje do wymiany starych źródeł ciepła na nowe źródła ciepła spełniające obowiązujące wymogi ekologiczne w ramach realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Osiek.

Dotacja na wymianę starego źródła ciepła, obejmuje trwałą likwidację w budynkach mieszkalnych i lokalach mieszkalnych lub pomieszczeniach pomocniczych i przynależnych do tych lokali mieszkalnych albo w innych nieruchomościach o charakterze mieszkaniowym starego źródła ciepła opartego na paliwie stałym i jego zamianę na:

  1. ogrzewanie gazowe,
  2. ogrzewanie elektryczne,
  3. ogrzewanie olejowe, dla kotłów spełniających wymagania ekoprojektu,
azbestSfinansowanie kosztów transportu i deponowania odpadów zawierających azbest przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych i elewacji z gospodarstw domowych ze środków budżetu gminy dla właścicieli budynków mieszkalnych i gospodarczych z terenu Gminy Osiek. Zadanie dofinansowane jest z budżetu gminy i/lub powiatu.

Wnioski są rozpatrywane według kolejności złożenia do urzędu, oraz do wyczerpania środków finansowych w danym roku.

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła
i źródeł spalania paliw

Proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację.

Deklarację można złożyć samodzielnie, bez wychodzenia z domu, żeby to zrobić należy posiadać profil zaufany albo podpis elektroniczny i wejść na stronę ceeb.gov.pl

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe, jeżeli Twój dom posiada źródło ciepła i spalania paliw zainstalowane przed 1 lipca 2021 roku na złożenie deklaracji masz 12 miesięcy. Jeżeli źródło ciepła lub spalania paliw zostanie zainstalowane po 1 lipca 2021 roku deklarację musisz złożyć w terminie 14 dni od pierwszego uruchomienia.

Deklaracje można złożyć również w wersji papierowej w Urzędzie Gminy w Osieku, ul. Główna 125, 32-608 Osiek (I piętro pokój nr 12)

Scroll Up Skip to content