Menu Zamknij

Kluby sportowe działające na terenie gminy:

Akty prawa miejscowego dotyczące działalności klubów:

Zgodnie z § 6 ust. 3 Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XIII/84/2011 z dnia  29 grudnia 2011r. w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Osiek w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu;  Wójt Gminy Osiek informuje, że udzielone na 2022 rok dotacje na zadania z zakresu sportu dla Ludowego Klubu Sportowego „Brzezina” Osiek  pod nazwą „Udział zawodników Ludowego Klubu Sportowego  „Brzezina ” Osiek w rozgrywkach piłkarskich i zawodach lekkoatletycznych w 2022 roku” i Ludowego Klubu Sportowego „Głębowice” w Głębowicach pod nazwą  „Udział drużyn LKS Głębowice w rozgrywkach piłki nożnej  w roku 2022”  zostały rozliczone.

                                                                                    Wójt Gminy Osiek        

/-/ Marek Jasiński

 

Osiek, dnia 21 stycznia 2022 r.

Zgodnie z § 6 ust. 3 Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XIII/84/2011 z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Osiek w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu; Wójt Gminy Osiek informuje, że udzielone na 2021 rok dotacje na zadania z zakresu sportu dla Ludowego Klubu Sportowego „Brzezina” Osiek pod nazwą „Udział zawodników Ludowego Klubu Sportowego „Brzezina ” Osiek w rozgrywkach piłkarskich i zawodach lekkoatletycznych w 2021 roku” i Ludowego Klubu Sportowego „Głębowice” w Głębowicach pod nazwą „Udział drużyn LKS Głębowice w rozgrywkach piłki nożnej w roku 2021” zostały rozliczone.

Wójt Gminy Osiek
/-/ Marek Jasiński

Osiek, dnia 27 stycznia 2021r.

Zgodnie z § 6 ust. 3 Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XIII/84/2011 z dnia  29 grudnia 2011r. w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Osiek w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu;  Wójt Gminy Osiek informuje, że udzielone na 2020 rok dotacje na zadania z zakresu sportu dla Ludowego Klubu Sportowego „Brzezina” Osiek  pod nazwą „Udział zawodników Ludowego Klubu Sportowego  „Brzezina ” Osiek w rozgrywkach piłkarskich i zawodach lekkoatletycznych w 2020 roku” i Ludowego Klubu Sportowego „Głębowice” w Głębowicach pod nazwą  „Udział drużyn LKS Głębowice w rozgrywkach piłki nożnej  w roku 2020”  zostały rozliczone.

Wójt Gminy Osiek
/-/ Marek Jasiński

Osiek, dnia 21 stycznia 2020r.

Zgodnie z § 6 ust. 3 Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XIII/84/2011 z dnia  29 grudnia 2011r. w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Osiek w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu;  Wójt Gminy Osiek informuje, że udzielone na 2019 rok dotacje na zadania z zakresu sportu dla Ludowego Klubu Sportowego „Brzezina” Osiek  pod nazwą „Udział zawodników Ludowego Klubu Sportowego  „Brzezina ” Osiek w rozgrywkach piłkarskich i zawodach lekkoatletycznych w 2019 roku” i Ludowego Klubu Sportowego „Głębowice” w Głębowicach pod nazwą  „Udział drużyn LKS Głębowice w rozgrywkach piłki nożnej  w roku 2019”  zostały rozliczone.

Wójt Gminy Osiek
/-/ Marek Jasiński

Osiek, dnia 30 stycznia 2019r.

Zgodnie z § 6 ust. 3 Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XIII/84/2011 z dnia  29 grudnia 2011r. w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Osiek w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu;  Wójt Gminy Osiek informuje, że udzielone na 2018 rok dotacje na zadania z zakresu sportu dla Ludowego Klubu Sportowego „Brzezina” Osiek  pod nazwą „Udział zawodników Ludowego Klubu Sportowego  „Brzezina ” Osiek w rozgrywkach piłkarskich i zawodach lekkoatletycznych w 2018 roku” i Ludowego Klubu Sportowego „Głębowice” w Głębowicach pod nazwą  „Udział drużyn LKS Głębowice w rozgrywkach piłki nożnej  w roku 2018”  zostały rozliczone.

Wójt Gminy Osiek
/-/ Marek Jasiński

Osiek, dnia 30 stycznia 2018r.
Zgodnie z § 6 ust. 3 Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XIII/84/2011 z dnia  29 grudnia 2011r. w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Osiek w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu;  Wójt Gminy Osiek informuje, że udzielone na 2017 rok dotacje na zadania z zakresu sportu dla Ludowego Klubu Sportowego „Brzezina” Osiek  pod nazwą „Udział zawodników Ludowego Klubu Sportowego  „Brzezina ” Osiek w rozgrywkach piłkarskich i zawodach lekkoatletycznych w 2017 roku” i Ludowego Klubu Sportowego „Głębowice” w Głębowicach pod nazwą  „Udział drużyn LKS Głębowice w rozgrywkach piłki nożnej  w roku 2017”  zostały rozliczone.
Wójt Gminy Osiek
/-/ Jerzy Mieszczak 

Osiek, dnia 31 stycznia 2017r.
Zgodnie z § 6 ust. 3 Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XIII/84/2011 z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Osiek w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu Wójt Gminy Osiek informuje, że udzielone na 2016 rok dotacje na zadania z zakresu sportu dla Ludowego Klubu Sportowego „Brzezina” Osiek pod nazwą „Udział zawodników Ludowego Klubu Sportowego „Brzezina ” Osiek w rozgrywkach piłkarskich i zawodach lekkoatletycznych w 2016 roku” i Ludowego Klubu Sportowego „Głębowice” w Głębowicach pod nazwą „Udział drużyny LKS Głębowice w rozgrywkach piłki nożnej w roku 2016” zostały rozliczone.
Wójt Gminy Osiek
/-/ Jerzy Mieszczak 

Osiek, dnia 26 stycznia 2016r.
Zgodnie z § 6 ust. 3 Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XIII/84/2011 z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Osiek w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu Wójt Gminy Osiek informuje, że udzielone na 2015 rok dotacje na zadania z zakresu sportu dla Ludowego Klubu Sportowego „Brzezina” Osiek pod nazwą Udział zawodników Ludowego Klubu Sportowego „Brzezina ” Osiek w rozgrywkach piłkarskich i zawodach lekkoatletycznych w 2015 roku i Ludowego Klubu Sportowego „Głębowice” w Głębowicach pod nazwą Udział drużyn LKS Głębowice w rozgrywkach piłki nożnej w roku 2015 zostały rozliczone.
Wójt Gminy Osiek
/-/ Jerzy Mieszczak 

Osiek, dnia 29 stycznia 2015r.
Zgodnie z § 6 ust. 3 Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XIII/84/2011 z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Osiek w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu Wójt Gminy Osiek informuje, że udzielone na 2014 rok dotacje na zadania z zakresu sportu dla Ludowego Klubu Sportowego „Brzezina” Osiek pod nazwą Udział zawodników Ludowego Klubu Sportowego „Brzezina ” Osiek w rozgrywkach piłkarskich i zawodach lekkoatletycznych w 2014 roku i Ludowego Klubu Sportowego „Głębowice” w Głębowicach pod nazwą Udział drużyn LKS Głębowice w rozgrywkach piłki nożnej w roku 2014 zostały rozliczone.
Wójt Gminy Osiek
/-/ Jerzy Mieszczak 

Osiek, dnia 30 stycznia 2014r.
Zgodnie z § 6 ust. 3 Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XIII/84/2011 z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Osiek w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu Wójt Gminy Osiek informuje, że udzielone na 2013 rok dotacje na zadania z zakresu sportu dla Ludowego Klubu Sportowego „Brzezina” Osiek pod nazwą Udział zawodników Ludowego Klubu Sportowego „Brzezina ” Osiek w rozgrywkach piłkarskich i zawodach lekkoatletycznych w 2013 roku i Ludowego Klubu Sportowego „Głębowice” w Głębowicach pod nazwą Udział drużyny LKS Głębowice w rozgrywkach piłki nożnej w roku 2013 zostały rozliczone.
Wójt Gminy Osiek
/-/ Jerzy Mieszczak 

Osiek, dnia 31 stycznia 2013r.
Zgodnie z § 6 ust. 3 Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XIII/84/2011 z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Osiek w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu Wójt Gminy Osiek informuje, że udzielone na 2012 rok dotacje na zadania z zakresu sportu dla Ludowego Klubu Sportowego „Brzezina” Osiek pod nazwą Udział zawodników Ludowego Klubu Sportowego
„Brzezina ” Osiek w rozgrywkach piłkarskich i zawodach lekkoatletycznych w 2012 roku i Ludowego Klubu Sportowego „Głębowice” w Głębowicach pod nazwą Udział drużyny LKS Głębowice w rozgrywkach piłkarskich klasy „B” w roku 2012 zostały rozliczone.
Wójt Gminy Osiek
/-/ Jerzy Mieszczak 

Scroll Up Skip to content