Menu Zamknij

Zebranie wiejskie w Głębowicach

Wójt Gminy Osiek zwołuje zebranie wiejskie i zarządza wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Głębowice w Gminie Osiek na dzień 21 kwietnia 2024 roku o godzinie 12.15 w Wiejskim Domu Kultury w Głębowicach.

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania przez Wójta Gminy Osiek.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wybór Przewodniczącego zebrania.
 4. Sprawozdanie z działalności Sołtysa.
 5. Zasady i tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej.
 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 8. Przeprowadzenie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej.
 9. Odczytanie protokołu z wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej.
 10. Sprawy bieżące – wystąpienie Wójta Gminy Osiek.
 11. Dyskusja.
 12. Wolne wnioski i zapytania.
 13. Protokół Komisji Uchwał i Wniosków.
 14. Zakończenie zebrania.
Scroll Up Skip to content