Menu Zamknij

Spotkanie informacyjne dotyczące rządowego programu „Czyste Powietrze”

Czyste PowietrzeWójt Gminy Osiek zaprasza mieszkańców na spotkanie informacyjne dotyczące rządowego programu Czyste Powietrze, umożliwiającego otrzymanie dofinansowania na termomodernizację domu i źródła jego ogrzewania. Spotkanie odbędzie się w czwartek 4 października  2018 roku o godzinie 18.00 w Sali WDK przy ul. Głównej 125 w Osieku.

Program Priorytetowy Czyste Powietrze to możliwość uzyskania wsparcia finansowego przez osoby fizyczne, właścicieli domów jednorodzinnych na:

 

  • demontaż i wymianę źródeł ciepła na paliwo stałe starej generacji nie spełniających wymagań określonych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwa stałe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1690);
  • instalację urządzeń i instalacji spełniających wymagania techniczne określone w załączniku nr 1 do Programu priorytetowego: kotły na paliwa stałe, węzły cieplne, systemy ogrzewania elektrycznego, kotły olejowe, kotły gazowe kondensacyjne, pompy ciepła powietrze, pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody, wraz z przyłączami;
  • zastosowanie odnawialnych źródeł energii: kolektory słoneczne, mikroinstalacje fotowoltaiczne spełniających wymagania techniczne określone w załączniku nr 1 do Programu priorytetowego, dofinansowanie wyłącznie w formie pożyczki;
  • wykonanie termomodernizacji budynków jednorodzinnych, w zakresie pozostałym niż wyżej wymienione (tj. m.in. docieplenie przegród zewnętrznych i wewnętrznych, wymiana i montaż stolarki zewnętrznej, montaż i modernizacja instalacji wewnętrznych ogrzewania i ciepłej wody użytkowej).

W związku z programem, Ministerstwo Środowiska przygotowało cykl spotkań dla mieszkańców gmin. Spotkania dotyczą skutków wpływu zanieczyszczonego powietrza na nasze zdrowie, a także możliwości uzyskania dofinansowania z programu oraz tego, jak prawidłowo ubiegać się o dofinansowanie.

Więcej informacji o programie: strona internetowa programu https://www.mos.gov.pl/czyste-powietrze/ oraz https://www.wfos.krakow.pl/portalbeneficjenta/strona-glowna-programu

Ulotka informacyjna do pobrania

Scroll Up Skip to content