Menu Zamknij

„Cyfrowa Gmina”

W styczniu 2022 roku Gmina Osiek podpisała z Centrum Projektów Polska Cyfrowa umowę o powierzenie grantu na realizację zadania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, dotyczącą realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.

W ramach grantu zakupione zostanie wyposażenie, które pozwoli na rozwój świadczonych usług publicznych dla mieszkańców gminy Osiek poprzez modernizację systemów oraz usprawnienia i optymalizację procesów związanych z ich świadczeniem. Celem projektu będzie zwiększenie bezpieczeństwa infrastruktury sieciowej oraz serwerowej a także podniesienie wydajności aplikacji dziedzinowych związanych z merytoryczną obsługą mieszkańców gminy.

Wartość pozyskanego dofinansowania: 243 130,00 zł.

Więcej informacji o projekcie Cyfrowa Gmina: https://www.gov.pl/web/cppc/v-os-react-eu

Scroll Up Skip to content