Menu Zamknij

Warsztaty kulinarne

kulinariaStowarzyszenie Integracyjne „Wspólna Sprawa” w Osieku zaprasza mieszkańców Doliny Karpia na warsztaty kulinarne z przygotowania potraw z tradycyjnego Karpia Osieckiego w dniu 10 czerwca 2021 roku o godzinie 17.00

Szczegóły:

Warsztaty zostaną przeprowadzone w restauracji „Karpiówka” Janusza Szostaka w Osieku (członek Ekomuzeum Doliny Karpia). Podczas trzygodzinnego spotkania zaprezentowane zostaną metody obróbki surowego karpia, przygotowanie do przetworzenia, gotowanie zupy rybnej i innych potraw z karpia wraz z degustacją przygotowanych potraw.

Oferta skierowana do osób z grup defaworyzowanych: kobiet i osób powyżej 50 roku życia. Ilość uczestników ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia do udziału w spotkaniach są przyjmowane drogą mailową (si.wspolnasprawa@gmail.com  centrumkultury@osiek.pl) lub osobiście w siedzibie Stowarzyszenia Integracyjnego Wspólna Sprawa w Osieku ul. Główna 125, 32-608 Osiek do dnia 9 czerwca 2021 roku.

Szczegółowe informacje nt. warsztatów można uzyskać u organizatora: Stowarzyszenie Integracyjne Wspólna Sprawa w Osieku, tel. 33 48 58 155

UDZIAŁ W WARSZTATACH JEST BEZPŁATNY

Zadanie „Kulinarnym i artystycznym szlakiem po Dolinie Karpia – organizacja cyklu spotkań bazujących na obiektach znajdujących się w Ekomuzeum Doliny Karpia” realizowanego w ramach Projektu grantowego pod nazwą „Zorganizowanie spotkań dla lokalnej społeczności stanowiących atrakcyjne formy spędzania wolnego czasu oraz promujących obszar Doliny Karpia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

plakat warsztaty kulinarne

Scroll Up Skip to content