Menu Zamknij

Nieodpłatna pomoc prawna

logo nppW związku z trwającym stanem epidemii w kraju oraz zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu informuje, że w dalszym ciągu do odwołania porady nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego świadczone są w systemie zdalny, tj. poprzez udzielenie porady telefonicznej.

Osoby uprawnione do otrzymania pomocy w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej lub otrzymania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dokonują zgłoszeń:

  • za pomocą modułu zapisów publicznych https://np.ms.gov.pl
  • pod numerem telefonu 502 691 995
  • adres e-mail: npp@powiat.oswiecim.pl

Po uzyskaniu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, anonimową opinię można przekazać telefonicznie pod nr telefonu 502 691 995 lub na adres e-mail: npp@powiat.oswiecim.pl lub listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim.

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, nie ma obowiązku złożenia pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a osoba fizyczna – przedsiębiorca nie musi składać oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

Należy jednak podkreślić, że nieodpłatna pomoc prawna skierowania do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą jest pomocą de minimis, w związku z czym podlega regulacjom przewidzianym w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. 2020 poz. 708). Przed udzielenie porady prawnej, podmiot ubiegający się o pomoc powinien wypełnić i dostarczyć „Oświadczenie dotyczące pomocy de minimis„.

Więcej informacji na temat porad nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego znajdziecie w zakładce.

Scroll Up Skip to content