Menu Zamknij

Sesja Rady Gminy Osiek – 07.08.2020

rada-sesjaNa postawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 713)

Przewodniczący Rady Gminy Osiek zwołuje na dzień
7 sierpnia 2020 roku na godzinę 9.00
SESJĘ RADY GMINY OSIEK

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji.
 5. Informacja o pracy Wójta między sesjami.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 21 maja 2020r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na dokonanie zamiany nieruchomości, obciążenia nieruchomości, wyrażenia zgody na zawarcie ugody i treść ugody z Gminną Spółdzielnią „Samopomoc Chłopska” w Osieku oraz opinii w zakresie rozłożenia dopłaty na raty.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości oznaczonej nr działki  1088/14 położonej w Głębowicach do gminnego zasobu nieruchomości.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2020 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XII/109/2019 z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek.
 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z poprzednich sesji.
 12. Interpelacje i zapytania radnych.
 13. Informacje.
 14. Zakończenie sesji.

Sesja odbędzie się na Sali WDK w Osieku, ul. Główna 125. Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do zwolnienia od pracy zawodowej art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 713).

Przewodniczący Rady
Małgorzata Bańdur

Scroll Up Skip to content