Menu Zamknij

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

gabarytyNa terenie sołectwa Osiek i sołectwa Głębowice odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych takich jak: stare meble, wersalki, fotele, itp. oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w tym sprzętu RTV i AGD, a także zużytych opon pojazdów osobowych i chemikaliów (w szczególności farb, lakierów, środków ochrony roślin itp.) pochodzących z gospodarstw domowych.

SOŁECTWO OSIEK

19 i 20 sierpnia (środa i czwartek)
2020 roku

SOŁECTWO GŁĘBOWICE

3 września (czwartek)
2020 roku

Zebrane odpady wielkogabarytowe, zużyte sprzęty elektryczne i elektroniczne, opony i chemikalia należy wystawić przed posesję do godziny 7.00 rano w pierwszym dniu zbiórki.

PROSIMY MIESZKAŃCÓW O WYSTAWIANIE ELEKTROŚMIECI W GODZINACH RANNYCH W DNIU PLANOWANEJ ZBIÓRKI ZE WZGLĘDU NA LICZNE PRZYPADKI KRADZIEŻY I PORZUCANIA ROZMONTOWANEGO ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO  I ELEKTRONICZNEGO PRZED PLANOWANYM ODBIOREM.

Uwaga! Urządzenia RTV, AGD powinny być kompletne.

Odpady ciekłe należy przekazać w szczelnych zbiornikach lub pojemnikach uniemożliwiających wydostawanie się płynu poza opakowanie.

Opony z pojazdów innych niż osobowe nie będą odbierane.

Do odpadów wielkogabarytowych nie należą wszelkiego rodzaju części budowlane, części samochodowe, odpady remontowe, styropian, odpady ogrodowe, worki na śmieci lub kartony z odpadami domowymi.

W ramach zbiórki odpady odbiera firma KOMAX Sp. z o.o. i ZUK Sp. z o.o.

Scroll Up Skip to content