Menu Zamknij

Zwrot podatku akcyzowego

paliwaWójt Gminy Osiek informuje rolników ubiegających się o zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, w terminie od 3 sierpnia 2020 roku do 31 sierpnia 2020 roku należy złożyć odpowiedni wniosek  do Wójta wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 roku do 31 lipca 2020 roku w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2020 roku.

W przypadku producentów rolnych ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego, którzy oprócz posiadania użytków rolnych, prowadzą także chów lub hodowlę bydła do wniosku poza fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego należy dołączyć także dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku. Dokument wydawany jest na wniosek producenta rolnego.

Druki wniosków o zwrot podatku akcyzowego są dostępne w Urzędzie Gminy w pokoju nr 25 bądź też do pobrania ze strony internetowej  Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego).

Wniosek wraz z fakturami należy złożyć w Urzędzie Gminy w pokoju nr 25.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. wynosi:
100,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz 30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła (DJP)

Wypłata kwoty zwrotu nastąpi w terminie od 01 do 31 października 2020r., po otrzymaniu środków finansowych z Urzędu Wojewódzkiego.

Scroll Up Skip to content