Menu Zamknij

Kolejne laptopy dla gminnych szkół

laptopyGmina Osiek podpisała Umowę o powierzenie grantu nr 549-21-97-435 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącą realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła+ w ramach  Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego i otrzymała grant w wysokości 45.000 złotych na zakup laptopów dla uczniów i nauczycieli 3 szkół podstawowych z terenu Gminy Osiek. Gmina podpisała umowę na  dostawę laptopów z firmą  – ICOD.Pl Bielsko-Biała. Laptopy w ilości 25 sztuk zostały dostarczone do gminy w dniu 9 lipca 2020 roku, a następnie zostaną przekazane protokołem do poszczególnych szkół i tak:

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Osieku otrzyma 12 laptopów,
  • Szkoła Podstawowa Nr 2 w Osieku otrzyma 7 laptopów,
  • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głębowicach otrzyma 6 laptopów.

logotypy

Scroll Up Skip to content