Menu Zamknij

Otwarcie przedszkoli na terenie Gminy Osiek

rekrutacja przedszkoleInformuję, że od dnia 18 maja 2020 roku uruchomiona została działalność wszystkich przedszkoli na terenie gminy Osiek. Powyższe podyktowane jest udzieleniem pomocy w opiece nad dzieckiem tym rodzicom, których charakter pracy i wykonywane obowiązki zawodowe wymagają przebywania poza miejscem zamieszkania.

Uwzględniając rekomendacje MEN oraz wytyczne przeciwepidemiczne GIS w sytuacji zapobiegania i zwalczania COVID-19 w przedszkolach obowiązywać będzie inna organizacja pracy: nowy podział na grupy oraz przydzielenie opiekunów. Związane to jest z ograniczeniem spotykania się ze sobą poszczególnych grup dzieci, koniecznością połączenia rodzeństwa, zmniejszenie liczebności grup. Jedna grupa licząca do 12 dzieci, będzie przebywać w wyznaczonej sali pod opieką przydzielonych, tych samych opiekunów. Grupowanie dzieci będzie uwzględniać zadeklarowany czas pobytu w przedszkolu. Rodzice, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem i chcą skorzystać z zajęć opiekuńczych w przedszkolu zobowiązani są do zapoznania się z wprowadzoną w przedszkolu procedurą dotyczącą działań profilaktycznych minimalizujących ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19.

Deklarując konieczność opieki i zamierzając dokonać zgłoszenia dziecka na zajęcia opiekuńcze należy ten fakt zgłosić odpowiednio wcześniej do przedszkola celem możliwości zorganizowania odpowiedniej opieki i posiłków dla dziecka obejmowanego opieką placówki.

Wójt Gminy Osiek
Marek Jasiński

Scroll Up Skip to content