Menu Zamknij

Kolejne 103 budynki przyłączone do sieci kanalizacyjnej

kanalizacjaGmina Osiek zakończyła budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osiek wzdłuż ulicy Karolina, Świerkowej, Sobótkowej i Spacerowej i uzyskała pozwolenie na użytkowanie z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Oświęcimiu. Zakres prac obejmował wykonanie kanałów grawitacyjnych PCV –U Ø 200 o długości  5177,79 m, kanałów  grawitacyjnych  PE 100 Ø200 o długości 973,82 m, rurociągów tłocznych  PE 100 SDR 17 Ø90 o długości 173,18 m,  rurociągów  tłocznych PE 100 SDR 17 Ø 63 o długości 42,67 m, pompownie  ścieków Ø 1500 – 1 sztuka,  przydomową  pompownie  ścieków Ø 800 – 1 sztuka.  studnie Ø 1000  w ilości 100 sztuk,, studnie Ø600 w ilości 3 sztuk, studnie Ø 425 w ilości 163 sztuk.

Łączny koszt zadania wyniósł 2.668.900,83 zł brutto. Gmina Osiek otrzymała pożyczkę w wysokości 1.832.444,68 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Do kanalizacji zostały podłączone 103 budynki.

wfos-logo

Scroll Up Skip to content