Menu Zamknij

Rekrutacja do gminnych przedszkoli i szkół drogą mailową

rekrutacja przedszkoleW związku z zaistniałą sytuacją (stanem zagrożenia epidemicznego) Wójt Gminy Osiek zmienia zarządzenie dotyczące ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych.

Od 16 marca 2020 roku istnieje możliwość złożenia wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, oddziału przedszkolnego oraz wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym jak i postępowaniu uzupełniającym może nastąpić poprzez złożenie wniosku drogą mailową na adres mailowy placówki oświatowej.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym jak i postępowaniu uzupełniającym może nastąpić poprzez złożenie wniosku drogą mailową na adres mailowy placówki oświatowej.

O zachowaniu terminu złożenia pisemnych wniosków oraz pisemnego oświadczenia o woli przyjęciu w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym decyduje data wpływu dokumentu do placówki oświatowej.

Adresy mailowe placówek oświatowych działających na terenie Gminy Osiek, na które można wysyłać wnioski
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Osieku sp1osiek@op.pl
Zespół Szkolno Przedszkolny w Głębowicach zspglebowice@gmail.com
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Osieku sp2osiek@gmail.com

Pełna treść Zarządzenia Wójta Gminy Osiek

Scroll Up Skip to content