Menu Zamknij

Zwrot podatku akcyzowego

paliwaWójt Gminy Osiek informuje, że każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien:

  • w terminie od 3 lutego 2020 roku do 2 marca 2020 roku złożyć odpowiedni wniosek do wójta wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2019 roku do 31 stycznia 2020 roku,
  • w terminie od 3 sierpnia 2020 roku do 31 sierpnia 2020 roku złożyć odpowiedni wniosek do wójta wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 roku do 31 lipca 2020 roku w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2020 roku

Wnioski przyjmowane są w Urzędzie Gminy Osiek w pokoju nr 25
Aktualny formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl) w Urzędzie Gminy w pok. nr 25 lub poniżej.

Edytowalny formularz wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

W przypadku producentów rolnych ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego, którzy oprócz posiadania użytków rolnych, prowadzą także chów lub hodowlę bydła do wniosku poza fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego należy dołączyć także dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku. Dokument wydawany jest na wniosek producenta rolnego.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 roku wynosi:
100,00 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz
30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

1 – 30 kwietnia 2020 roku w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 – 30 października 2020 roku w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Decyzja ustalająca wysokość zwrotu podatku akcyzowego zostanie wydana w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku. Pieniądze wypłacane będą w terminach:

1 – 30 kwietnia 2020 roku w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 – 31 października 2020 roku w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie.

Scroll Up Skip to content