Menu Zamknij

Sesja Rady Gminy Osiek

rada-sesjaNa postawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.)
Przewodniczący Rady Gminy Osiek zwołuje na dzień
30 grudnia 2019 roku na godzinę 14.00
SESJĘ RADY GMINY OSIEK
z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji.
 5. Informacja o pracy Wójta między sesjami.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na obszarze Gminy Osiek
 8. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Osiek na 2020 rok.
 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z poprzednich sesji.
 11. Interpelacje i zapytania radnych.
 12. Informacje.
 13. Zakończenie sesji.

Sesja odbędzie się w Klubie „Centrum” w Osieku, ul. Główna 125. Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do zwolnienia od pracy zawodowej art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019r,. poz. 506 ze zm.).

Scroll Up Skip to content