Menu Zamknij

Bezpieczna Małopolska 2019

bezpieczna małopolskaW dniu 25 października br. w „Klubie Centrum” GCKC i S w Osieku, odbyło się uroczyste przekazanie Druhom z Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Głębowicach, umundurowania zakupionego przez Gminę Osiek, w ramach realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, konkursu „Bezpieczna Małopolska 2019”.

Uroczystego przekazania zakupionych mundurów na ręce przedstawicieli Zarządu OSP z Głębowic – Naczelnika OSP Roberta Tyrana i Członka Zarządu Jana Obstarczyka dokonała Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego Pani Iwona Gibas oraz Wójt Gminy Osiek Marek Jasiński. Dzięki wsparciu finansowemu Województwa Małopolskiego i Gminy Osiek, w ramach konkursu „Bezpieczna Małopolska 2019”, jednostka OSP w Głębowicach otrzymała cztery komplety specjalistycznej odzieży ochronnej do działań bojowych oraz dziesięć mundurów służbowych (wyjściowych) strażaka.

W ostatecznym rozrachunku, całkowita kwota zrealizowanego zadania wyniosła 10.060,00 zł, w tym dotacja Urzędu Marszałkowskiego 4.600,00 zł, a pozostała kwota 5.460,00 zł to wkład własny Gminy Osiek.

Zakup ubrań ochronnych do działań bojowych znacząco przyczyni się do podniesienia bezpieczeństwa i komfortu pracy strażaków. Zwiększy też ilościowy stan wyposażenia bojowego jednostki, możliwości bojowe oraz zakres prowadzonych działań ratowniczych, co przyczyni się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Osiek.

Zakupione mundury służbowe wzmocnią znacznie potencjał organizacyjny OSP, który bezpośrednio przełoży się na aktywność podejmowaną na rzecz lokalnej społeczności. Druhowie  będą mieli możliwość uczestnictwa w ważnych wydarzeniach społecznych, religijnych oraz państwowych, w sposób godny i reprezentacyjny. Będzie to również zachętą do wstępowania w szeregi OSP  młodzieży i tym samym do czynnego udziału w podejmowanych przez strażaków inicjatywach.

Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego
Scroll Up Skip to content