Menu Zamknij

Sesja Rady Gminy Osiek

rada-sesjaNa postawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.)
Przewodniczący Rady Gminy Osiek zwołuje na dzień
30 października 2019 roku na godzinę 9.00
SESJĘ RADY GMINY OSIEK
z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji.
 5. Informacja o pracy Wójta między sesjami.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/267/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 20 czerwca 2018r. w sprawie zarządu lokalami użytkowymi oraz określenia wielkości minimalnych stawek za dzierżawę gruntów i najmu nieruchomości.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonych w Osieku, na rzecz Gminy Osiek.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego  programu współpracy Gminy Osiek z organizacjami pozarządowymi oraz  innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Osiek.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Wójta Gminy Osiek.
 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z poprzednich sesji.
 12. Interpelacje i zapytania radnych.
 13. Informacje.
 14. Zakończenie sesji.

Sesja odbędzie się w Klubie „Centrum” w Osieku, ul. Główna 125.
Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do zwolnienia od pracy zawodowej art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.).

Przewodniczący Rady
Małgorzata Bańdur

Scroll Up Skip to content