Menu Zamknij

Sesja Rady Gminy Osiek

rada-sesjaNa postawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 506)
Przewodniczący Rady Gminy Osiek zwołuje na dzień
30 września 2019 roku na godzinę 16.00
SESJĘ RADY GMINY OSIEK

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji.
 5. Informacja o pracy Wójta między sesjami.
 6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Osiek za I półrocze 2019r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji wspólnej obsługi przez Urząd Gminy w Osieku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/217/2009 Rady Gminy Osiek z dnia 17 kwietnia 2009 roku w sprawie Regulaminu określającego niektóre składniki wynagrodzenia nauczycieli.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zadania od Województwa Małopolskiego w zakresie drogi wojewódzkiej nr 949.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/48/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 4 czerwca 2019r.  w sprawie przyjęcia zadania od Powiatu Oświęcimskiego w zakresie dróg powiatowych w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1758K ul. Główna w Osieku na długości 500 mb w granicy istniejącego pasa drogowego”
 11. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/49/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 4 czerwca 2019r.  w sprawie przyjęcia zadania od Powiatu Oświęcimskiego w zakresie dróg powiatowych w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1758K ul. Wadowicka w Głębowicach na długości 370 mb w granicy istniejącego pasa drogowego”
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2019 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/19/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek.
 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z poprzednich sesji.
 15. Interpelacje i zapytania radnych.
 16. Informacje.
 17. Zakończenie sesji.

Sesja odbędzie się w Klubie „Centrum” w Osieku, ul. Główna 125. Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do zwolnienia od pracy zawodowej art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 506).

Przewodniczący Rady
Małgorzata Bańdur

Scroll Up Skip to content