Menu Zamknij

Budżet obywatelski – pracownia robotyki w Osieku

budżet obywatelskiBUDŻET OBYWATELSKI – MZA3 – KODUJĘ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ – projekt na pracownię robotyki w ZSP nr 1 w Osieku

Rodzice uczniów Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 1 w Osieku  złożyli wniosek do Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego o sfinansowanie pracowni robotyki. Projekt zakłada  wyposażenie pracowni robotyki w nowoczesne narzędzia TIK oraz prowadzenie zajęć z tego zakresu, dla wszystkich chętnych. Nowatorskie rozwiązanie, jakim jest robotyka, poszerzy ofertę edukacyjną placówki. Zajęcia te będą zachętą do logicznego i analitycznego myślenia, rozwijania zainteresowań w kierunku przedmiotów ścisłych, nauki programowania oraz treningu intelektualnego. Uczestnicy rozwiną swą kreatywność i konstruktorskie myślenie. Wzbogacą się o konkretne umiejętności, które zapewnią im lepszy start w życiu – stąd „Koduję swoją przyszłość”. Poza walorami edukacyjnymi, zajęcia będą świetną zabawą i okazją do integracji rówieśniczej.

Wniosek uzyskał pozytywną ocenę, ale aby go zrealizować konieczne jest poparcie udzielone w głosowaniu. Możemy uzyskać 88 451 złotych na zakup m.in. robotów edukacyjnych np. ozobotów, lego WeDo, Lego Mindstorms, monitora edukacyjnego, laptopów, drukarkę 3D. itp.

Głosowanie trwa od dnia 9 do 30 września 2019 roku.

Informacja o zasadach głosowania:

 1. Aby zagłosować w Budżecie Obywatelskim Województwa Małopolskiego wystarczy mieć ukończony 16 rok życia i mieszkać w Małopolsce. Nie trzeba posiadać meldunku w Województwie Małopolskim.
 2. Głosować można:
  a)    elektronicznie na stronie internetowej: www.bo.malopolska.pl,
  b)    za pomocą kart do głosowania (do pobrania poniżej), które w wersji papierowej dostępne będą w budynkach: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Osieku,  Urzędu Gminy w Osieku, korespondencyjnie poprzez przesłanie karty do głosowania z dopiskiem Budżet Obywatelski na adres: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków lub ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków lub Agendy Zamiejscowej w: Oświęcimiu (ul. Śniadeckiego 21, 32-600 Oświęcim)

W przypadku głosowania korespondencyjnego decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego lub jednej z Agend Zamiejscowych. Karty do głosowania złożone lub nadesłane po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

 • W głosowaniu korespondencyjnym można w jednej przesyłce pocztowej przesłać więcej niż jedną wypełnioną kartę do głosowania pod warunkiem, że każda z przesłanych kart została podpisana własnoręcznie przez osobę głosującą (osobę, której dane osobowe zostały umieszczone na karcie) oraz została zabezpieczona przed przetwarzaniem danych osobowych przez osoby do tego nieupoważnione.
 • Mieszkaniec może oddać jeden głos wybierając jedno zadanie z zadań z subregionu, w którym mieszka.
 • Karty do głosowania zawierające dane osobowe bez podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na ich przetwarzanie oraz oświadczenia potwierdzającego fakt bycia osobą uprawnioną do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego będą niszczone.

Aby głos był ważny należy:

 1. Zagłosować w dniach od 9 do 30 września 2019 roku. Głosy oddane przed i po terminie głosowania uznane będą za nieważne.
 2. Mieć ukończone 16 lat i mieszkać na terenie Województwa Małopolskiego.
 3. Wypełnić starannie wszystkie wymagane pola karty do głosowania.
 4. Własnoręczne podpisać OBYDWA zawarte na karcie do głosowania oświadczenia.

karta do głosowania

Oddać głos na jedno zadanie z subregionu, w którym się mieszka. Osiek należy do subregionu małopolski zachodniej, na który składają się powiaty: oświęcimski, chrzanowski, wadowicki i olkuski.

 • Oddać tylko jeden głos, za pomocą jednego z trzech sposobów głosowania.
 • W przypadku wypełnienia przez jedną osobę więcej niż jednej karty do głosowania lub skorzystania z więcej niż jednego sposobu głosowania, wszystkie oddane przez nią głosy uznaje się za nieważne.
 • W przypadku, kiedy mieszkaniec oddał głos na zadanie z subregionu, w którym nie mieszka głos uznaje się za nieważny.

Bardzo prosimy o oddanie głosu na nasz projekt – pamiętaj nr MZA3

Projekt będzie służył młodym mieszkańcom Osieka – uczniom w przedziale wiekowym od 7-15 lat. Zdobywając opisane umiejętności informacyjno- komunikacyjne które są niezbędnym wymogiem współczesnego świata, ułatwimy im  odnalezienie się na rynku pracy – zakodujemy przyszłość. Jest to inwestycja w przyszłość młodych mieszkańców.

Scroll Up Skip to content