Menu Zamknij

Głębowice – zbiórka odpadów wielkogabarytowych

gabarytyNa terenie sołectwa Osiek odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych, takich jak: stare meble, wersalki, fotele, itp. oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w tym sprzętu RTV i AGD a także zużytych opon z pojazdów osobowych i chemikaliów (w szczególności farb, lakierów, środków ochrony roślin itp.) pochodzących z gospodarstw domowych.

ZBIÓRKA ODPADÓW W SOŁECTWIE GŁĘBOWICE ODBĘDZIE SIĘ

W CZWARTEK 5 WRZEŚNIA 2019 ROKU

Zebrane odpady wielkogabarytowe, zużyte sprzęty elektryczne i elektroniczne, opony i chemikalia należy wystawić przed posesję do godziny 7.00 rano w dniu 5 września 2019 roku

ZE WZGLĘDU NA LICZNE PRZYPADKI KRADZIEŻY I PORZUCANIA ROZMONTOWANEGO ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO  I ELEKTRONICZNEGO PROSIMY MIESZKAŃCÓW O WYSTAWIANIE ODPADÓW DOPIERO W GODZINACH RANNYCH W DNIU PLANOWANEJ ZBIÓRKI.

Uwaga! Urządzenia RTV, AGD powinny być kompletne. Odpady ciekłe należy przekazać w szczelnych zbiornikach lub pojemnikach uniemożliwiających wydostawanie się płynu poza opakowanie. Opony z pojazdów innych niż osobowe nie będą odbierane.

Do odpadów wielkogabarytowych nie należą wszelkiego rodzaju części budowlane, części samochodowe, odpady remontowe, styropian, odpady ogrodowe, worki na śmieci lub kartony z odpadami domowymi.

W ramach zbiórki odpady odbiera firma KOMAX Sp. z o.o.

Scroll Up Skip to content