Menu Zamknij

Sesja Rady Gminy Osiek – 26.06.2019

rada-sesjaNa postawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 506)

Przewodniczący Rady Gminy Osiek zwołuje na dzień
26 czerwca 2019 roku na godzinę 9.00
SESJĘ RADY GMINY OSIEK

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji.
 5. Informacja o pracy Wójta między sesjami.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Osiek.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Głębowicach.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Miasto Oświęcim w 2019 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/53/2019 z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie emisji obligacji.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2019 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/19/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek.
 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z poprzednich sesji.
 14. Interpelacje i zapytania radnych.
 15. Informacje.
 16. Zakończenie sesji.

Sesja odbędzie się w Klubie „Centrum” w Osieku, ul. Główna 125. Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do zwolnienia od pracy zawodowej art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 506).

Przewodniczący Rady
Małgorzata Bańdur

Scroll Up Skip to content