Menu Zamknij

Ogłoszenie Komisji Inwentaryzacyjnej

działkiOgłoszenie Komisji Inwentaryzacyjnej o wyłożeniu do publicznego wglądu spisów inwentaryzacyjnych.

Komisja Inwentaryzacyjna powołana Uchwałą Rady Gmina Osiek Nr V/32/2019 z dnia 19 marca 2019r. sporządziła karty inwentaryzacyjne nr 1/2019, 2/2019, 3/2019 i 4/2019 oraz spisy inwentaryzacyjne Nr 1/2019, 2/2019, 3/2019 i 4/2019.

Ponadto Komisja  informuje,  że od 12. czerwca 2019 roku do 11 lipca 2019 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Osieku ul. Główna 125 w biurze nr 32 został wyłożony do publicznego wglądu spisy inwentaryzacyjne nieruchomości przeznaczonych do komunalizacji.

Spisy dotyczą następujących nieruchomości:

  • dz. 3974  o pow. 0,1888 ha,
  • dz. 2065 o pow. 0,2442 ha,
  • dz. 3953/6 o pow. 0,1432 ha,
  • dz. 1726/6 o pow. 0,4855 ha,
  • dz. 1731/5 o pow. 0,0834 ha.

W okresie wyłożenia osoba, której interes prawny dotyczy ustaleń zawartych w spisach inwentaryzacyjnych mienia, może zgłosić zastrzeżenia do Komisji Inwentaryzacyjnej w godzinach pracy Urzędu Gminy w Osieku, ul Główna 125 tj. poniedziałek, środa, czwartek: 7.00 – 15.00, wtorek: 7.00 – 16.00, piątek: 7.00 – 14.00 w pokoju nr 32.

Ogłoszenie powyższe zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej gminy.

Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej
(-) Ramona Noworyta

Scroll Up Skip to content