Menu Zamknij

Zapraszamy na XIV Rodzinny Rajd Rowerowy

logo rajd

XIV RODZINNY RAJD ROWEROWY

POD PATRONATEM WÓJTA GMINY OSIEK MARKA JASIŃSKIEGO

Rajd odbędzie się w dniu 22 czerwca 2019 roku o godzinie 14.00 i wystartuje z Ośrodka Sportu i Rekreacji w Osieku przy ul. Głównej 94. Trasa tegorocznego rajdu liczy 24 km i przebiegać będzie ulicami Osieka, Głębowic, Piotrowic i Polanki Wielkiej.

Koszt uczestnictwa w rajdzie wynosi 12 zł od osoby.

Do zakończenia zapisów na rajd pozostało:

 • 00Dni
 • 00Godziny
 • 00Minuty
 • 00Sekundy
MAPA RAJDU

 1. W Rajdzie mogą uczestniczyć osoby posiadające sprawny rower.
 2. Uczestnicy powinni posiadać kartę rowerową lub inny dokument upoważniający  do kierowania rowerem na drogach publicznych.
 3. Dzieci mogą brać udział w Rajdzie tylko pod opieką rodzica lub wyjątkowo innej osoby pełnoletniej ponoszącej pełną odpowiedzialność za dziecko.
 4. Wszystkich uczestników Rajdu obowiązuje przestrzeganie przepisów Kodeksu Drogowego oraz poleceń służb porządkowych i organizatorów  wyróżnionych kolorową koszulką.
 5. Trasę należy pokonywać w zwartej grupie, uczestnikom nie wolno wyprzedzać przewodnika ani pojazdu pilotującego oraz pozostawać w tyle za pojazdem zamykającym Rajd.
 6. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zabezpieczenia przed kradzieżą swojego roweru. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kradzieże.
 7. Każdy uczestnik Rajdu zobowiązany jest do zachowania trzeźwości.
 8. Uczestnicy Rajdu powinni zaopatrzyć się w napój oraz lekki posiłek, który będzie można spożyć na półmetku w Piotrowicach. Na półmetku będzie również możliwość zakupienia posiłku i napoju (kiełbaski, ciasto).

Zgłoszenia przyjmowane będą w Bibliotece Publicznej w Osieku. Zgłoszenia dokonuje rodzic lub pełnoletni członek rodziny w terminie od 10 czerwca do 21 czerwca 2019 roku.

Wraz ze zgłoszeniem należy dokonać wpłaty za uczestnictwo w Rajdzie w wysokości 12 zł.

Przed startem każdy uczestnik otrzyma koszulkę, regulamin Rajdu oraz kupon na ciepły posiłek wydawany na mecie. Ilość koszulek jest ograniczona.

Wśród wszystkich uczestników, którzy pokonają trasę Rajdu zostaną rozlosowane liczne nagrody. Główna nagroda – rower.

 

Wpisując się na listę uczestnik potwierdza:

 • zapoznanie się z Regulaminem Rajdu i zobowiązuje się do jego przestrzegania,
 • wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez organizatorów Rajdu w zakresie koniecznym do obsługi Rajdu,
 • wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku w przekazach telewizyjnych lub multimedialnych, Internecie oraz w postaci fotografii lub innego materialnego nośnika wizerunku na potrzeby organizacji rajdu oraz w celach zgodnych z działalnością prowadzoną przez Gminę Osiek oraz Gminne Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Osieku na podstawie przepisu art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). W przypadku osób niepełnoletnich ww. zgodę wyrażają rodzice lub opiekunowie prawni.

Scroll Up Skip to content