Menu Zamknij

Zebranie wiejskie w Osieku

Stanisław GąsiorekOdbyło się 31marca w sali WDK. Głównym punktem zebrania były wybory sołtysa oraz Rady Sołeckiej wsi Osiek, zarządzone w związku z upływem kadencji. Otwarcia zebrania dokonał wójt Marek Jasiński. Na wstępie wszyscy zebrani uczcili minutą ciszy pamięć zmarłej Marii Luranc, wieloletniej  sołtys Osieka. Z uwagi na brak wymaganej frekwencji zgodnie ze statutem wójt ogłosił drugi termin zebrania  W trakcie oczekiwania na drugi termin wójt poprosił o zabranie głosu dzielnicowego Marka Łatę, który przybliżył mieszkańcom swoją działalność na terenie gminy. Poinformował, że w każdy poniedziałek w godzinach od 14.00 do 15.00 pełni dyżur w biurze nr 5 Urzędu Gminy w Osieku. Głos zabrała też kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Maria Kufel, która przedstawiła zebranym działalność ośrodka.

Następnie przeprowadzono wybory sołtysa oraz Rady Sołeckiej. Na urząd sołtysa wsi Osiek zgłoszono dwie kandydatury: Stanisława Gąsiorka i Krystyny Pawlik. W wyniku przeprowadzonych wyborów, uczestnicy zebrania w tajnym głosowaniu zdecydowali, że nowym sołtysem wsi Osiek został Stanisław Gąsiorek, który otrzymał 66 głosów, a Krystyna Pawlik 33 głosy. W skład Rady Sołeckiej weszli Piotr Luranc 94 głosy, Róża Gros 92, Krystyna Pawlik 91, Jerzy Płonka 90, Edward Jekiełek 89, Józef Kubajczyk 80 i Józef Baron 63 głosy. Gratulujemy nowo wybranemu sołtysowi oraz członkom Rady Sołeckiej, swe gratulacje złożył również wójt Marek Jasiński. Sołtys Stanisław Gąsiorek za okazane zaufanie serdecznie podziękował.

W dalszej części zebrania wójt Marek Jasiński przedstawił rozpoczęte i planowane działania na 2019 r. między innymi: budowę kanalizacji przy ul. Karolina, budowę sali gimnastycznej w Głębowicach, remont placu przy Urzędzie Gminy, remont biblioteki, został złożony wniosek do urzędu marszałkowskiego na drogę rolniczą (skrzyżowanie ulic Starowiejskiej, Słonecznej i Jaśminowej) w Górnym Osieku, został złożony wniosek do wojewody małopolskiego o dofinansowanie odbudowy ulicy Czarny Las, Malinowej i części ul. Leśnej, zostanie złożony wniosek o dofinansowanie remontu drugiej części ul. Leśnej i ul. Grunwaldzkiej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Gminnej Infrastruktury Drogowej.

Zlecono opracowanie projektu oświetlenia ulicznego alei do Tarniówki, zlecono opracowanie dokumentacji budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej 949, w trakcie opracowywania jest dokumentacja projektowa przebudowy odcinka ul. Głównej od Ogrodowej do wjazdu do OSP. Został złożony wniosek na dofinansowanie remontu dwóch placów zabaw przy stadionie LKS, złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie modernizacji boiska przy SP Nr 2 w Osieku, w ramach funduszu sołeckiego planowana jest dalsza wymiana okien w ZSP Nr 1 w Osieku, w dniach od 10 do 26 kwietnia planują nabór wniosków o dofinansowanie do wymiany kotłów grzewczych. Rozpoczęli rozwożenie kamienia na drogi i uzupełniania większych ubytków masą na zimno, rozpoczęto sprzątnie rowów.

Podczas dyskusji mieszkańcy pytali między innymi o dopłaty do wymiany pieców i zasady naboru wniosków, budowę kanalizacji przy ul. Zielonej, remontu ul. Beskidzkiej, Malinowej i Głównej oraz Zaolszynia, naprawę zwisających kabli telekomunikacyjnych przy ul. Zaolszynie.

Na tym zebranie zakończono.

Rozalia Ćwiertnia

Scroll Up Skip to content