Menu Zamknij

Nabór wniosków na wymianę starych kotłów

stary kociołWójt Gminy Osiek informuje, że prowadzony będzie nabór wniosków dla osób zainteresowanych uzyskaniem dotacji do wymiany starych źródeł ciepła na nowe spełniające obowiązujące wymogi ekologiczne na terenie Gminy Osiek.

Dotację można uzyskać na wymianę starego źródła ciepła (tj. kocioł poniżej klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 na paliwo stałe oraz inne źródła ciepła z możliwością spalania odpadów stałych, służącego do ogrzewania budynków mieszkalnych) na nowe ekologiczne:

  • ogrzewanie elektryczne,
  • ogrzewanie gazowe,
  • ogrzewanie olejowe,
  • ogrzewanie na biomasę lub na węgiel.

Piece olejowe lub na węgiel i biomasę muszą spełniać wymagania ekoprojektu.

Jednocześnie informuję, że złożone ankiety informacyjne o źródłach ciepła na początku roku 2019 oraz wszystkie złożone w latach poprzednich ankiety  (do programu PONE) nie będą podlegać ocenie i udziałowi w programie. Oznacza to, że wszystkie osoby chętne do udziału w tym  programie powinny złożyć nowy wniosek w terminie naboru.

Termin składania wniosków:

O UDZIALE W PROGRAMIE NIE DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ LECZ PUBLICZNE LOSOWANIE.

Regulamin udzielania dofinansowania oraz formularze wniosków wraz z niezbędnymi załącznikami dostępne są w Urzędzie Gminy w Osieku, pokój 12, I piętro oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Osieku www.osiek.pl (linki poniżej).

Wypełniony wniosek wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami można składać na dzienniku podawczym Urzędu Gminy w Osieku lub polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku – Prawo pocztowe oraz w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym Państwie członkowskim Unii Europejskiej (terminem złożenia wniosku jest data jego wpływu do urzędu !!!).

PROSIMY O WNIKLIWE ZAPOZNANIE SIĘ Z REGULAMINEM I WARUNKAMI UDZIAŁU W PROGRAMIE

Scroll Up Skip to content