Menu Zamknij

Wyniki konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

niepełnosprawniZARZĄDZENIE NR 18/2019
WÓJTA GMINY OSIEK
z dnia 7 marca 2019 r.

w sprawie : wyników konkursu, ogłoszonego na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 450 ze zm.) Wójt Gminy Osiek

zarządza, co następuje

§ 1.

Przyznaję dotację dla Fundacji „Promyczek” w wysokości 4000,00 zł. na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i izolacji niepełnosprawnych osób z terenu Gminy Osiek poprzez organizację warsztatów z terapii zajęciowej lub zajęć integracyjno- rehabilitacyjnych. Tytuł zadania publicznego – Samodzielni w przyszłości.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Scroll Up Skip to content