Menu Zamknij

Nowe dowody osobiste od początku marca

dowód osobistyJuż od 4 marca br. będzie można składać wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego z warstwą elektroniczną, tzw. e-dowodu. Należy podkreślić, że dotychczas wydane dowody osobiste zachowają swoją ważność.

Dowód osobisty z warstwą elektroniczną (tzw. e-dowód) to wielofunkcyjny dokument, w którym umieszczone zostaną m.in. certyfikaty obecności, identyfikacji i uwierzytelnienia oraz opcjonalnie podpisu osobistego, co umożliwi bezpieczną komunikację obywatela np. z administracją publiczną. Nowe dowody z zewnątrz będą bardzo podobne do obecnie wydawanych, natomiast wewnątrz dokumentu znajdować się będzie warstwa elektroniczna z chipem, w którego pamięci – oprócz wskazanych wyżej certyfikatów – umieszczone zostaną w warstwie graficznej dane identyfikacyjne, w tym zdjęcie biometryczne.

E-dowód działa bezstykowo, co oznacza, że użycie warstwy elektronicznej dowodu odbywać się będzie przez włożenie lub przyłożenie dokumentu do specjalnego czytnika i wpisanie kodu PIN. Sposób użycia e-dowodu będzie zatem wyglądał podobnie, jak transakcja dokonywana za pomocą karty płatniczej.

Warto zwrócić uwagę, że nie zmienią się dotychczasowe funkcje dowodu osobistego – będzie on nadal potwierdzał tożsamość i obywatelstwo oraz uprawniał do przekraczania granic niektórych państw. Dla podróżujących e-dowód będzie dodatkowo posiadał szczególnie ważną cechę, ponieważ stanie się dokumentem podróży zgodnym z wymogami Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO). Zawarcie w nim aplikacji ICAO (dokument podróży z cechą biometryczną „zdjęcie twarzy”) powinno zapewnić szybszą niż dotychczas odprawę na lotniskach. Nowy dowód ma ponadto służyć do uwierzytelnienia w e-usługach administracji publicznej oraz do podpisywania dokumentów elektronicznych – podpis ten będzie tak samo ważny, jak podpis dokonany własnoręcznie.

Wydawanie nowych dokumentów rozpocznie się w marcu 2019 roku. Dowody z warstwą elektroniczną będą stopniowo zastępować dotychczasowe dowody – w miarę ich naturalnego procesu wymiany, np. z powodu końca ważności dotychczasowego dokumentu. Wymiana dotychczasowego dowodu osobistego na e-dowód będzie bezpłatna.

Zachęcamy do zapoznania się z dodatkowymi informacjami na temat e-dowodu, które dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja.

W piątek 1 marca od godziny 12.00 nastąpi przerwa techniczna w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych. Oznacza to, że od tego momentu do końca godzin otwarcia urzędu, nie będzie możliwości załatwienia spraw dotyczących dowodów osobistych, w tym złożenia wniosków o dowód osobisty oraz wydania już spersonalizowanego dowodu.

 

Scroll Up Skip to content