Menu Zamknij

Sesja Rady Gminy Osiek – 25.01.2019

Rada Gminy OsiekNa postawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2018r. poz.994 ze zm.)

Przewodniczący Rady Gminy Osiek zwołuje na dzień
25 stycznia 2019 roku na godzinę 9.00
SESJĘ RADY GMINY OSIEK

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji.
 5. Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Osiek.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Osieku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/37/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie Uchwalenia Statutu Sołectwa Osiek w Gminie Osiek.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/38/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie Uchwalenia Statutu Sołectwa Głębowice w Gminie Osiek.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zadań od Powiatu Oświęcimskiego w zakresie dróg powiatowych w celu realizacji zadań inwestycyjnych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1758K ul. Główna w Osieku na długości 500 mb w granicy istniejącego pasa drogowego” oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 1758K ul. Wadowicka w Głębowicach na długości 370 mb w granicy istniejącego pasa drogowego”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zadania od Województwa Małopolskiego w zakresie dróg wojewódzkich w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika wzdłuż DW nr 949 na odc. 070 km 0+000 – odc. 080 km 2+470”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmniejszenia liczby drzew objętych ochroną stanowiących pomnik przyrody.
 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z poprzednich sesji.
 15. Interpelacje i zapytania radnych.
 16. Informacje.
 17. Zakończenie sesji.

Sesja odbędzie się w Klubie „Centrum” w Osieku, ul. Główna 125.

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do zwolnienia od pracy zawodowej art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2018r. poz.994 ze zm.).

Przewodniczący Rady

Małgorzata Bańdur

Scroll Up Skip to content