Menu Zamknij

Sesja Rady Gminy Osiek – 28.12.2018

Rada Gminy OsiekNa postawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2018r. poz.994 ze zm.)

Przewodniczący Rady Gminy Osiek zwołuje na dzień
28 grudnia 2018 roku na godzinę 14.00
SESJĘ RADY GMINY OSIEK

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji.
 5. Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie:
  a) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok,
  b) zmiany planu budżetu gminy na 2018 rok,
  c) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek,
  d) Uchwały Budżetowej Gminy Osiek na 2019 rok.
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z poprzednich sesji.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Informacje.
 10. Zakończenie sesji.

Sesja odbędzie się w Klubie „Centrum” w Osieku, ul. Główna 125.
Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do zwolnienia od pracy zawodowej art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2018r. poz.994 ze zm.).

Przewodniczący Rady
Małgorzata Bańdur

Scroll Up Skip to content