Menu Zamknij

Sesja Rady Gminy Osiek – 19.11.2018

Rada Gminy OsiekPostanowienie
Komisarza Wyborczego w Krakowie III
z dnia 5 listopada 2018 roku
w sprawie zwołania I sesji nowo wybranej Rady Gminy Osiek

 

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, i 1432) postanawiam, co następuje:

§ 1.

Zwołać I sesję nowo wybranej Rady Gminy Osiek na kadencję 2018 – 2023 w dniu 19 listopada 2018 roku o godzinie 9.00 w Klubie Centrum w Osieku ul. Główna 125.

§ 2.

  1. Ustalić porządek obrad:
  2. Otwarcie I sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Wręczenie zaświadczeń o wyborze radnym.
  5. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych .
  6. Wybór Przewodniczącego Rady.
  7. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady.
  8. Wręczenie zaświadczenia o wyborze Wójta Gminy Osiek.
  9. Ślubowanie Wójta Gminy Osiek.
  10. Zakończenie obrad I sesji Rady Gminy Osiek.

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Komisarz Wyborczy w Krakowie
Bartłomiej Migda

Transmisja z Sesji Rady Gminy Osiek, która odbyła się 19 listopada 2018 roku

Scroll Up Skip to content