Menu Zamknij

Listopadowe uroczystości w 100. rocznicę niepodległości

święto niepodległości11 listopada to szczególny dzień i szczególne święto dla Polaków. Obchody rocznicowe w gminie Osiek rozpoczęły się już dużo wcześniej. We wrześniu GCKCiS oraz Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Osieku zorganizowały grę terenową „Razem ku Wolności”, we współpracy z Stowarzyszeniem „Wspólna Sprawa” odbyły się warsztaty tworzenia kokard narodowych a dla dzieci w szkołach zorganizowano konkursy: historyczny, plastyczny i ortograficzny, końcem września w sali WDK mogliśmy posłuchać koncertu „Redlin patriotycznie”, śpiewaliśmy pieśni patriotyczne także w szkołach, 9 listopada obejrzeliśmy spektakl w wykonaniu SP nr 1 oraz wysłuchaliśmy wykładu p. Sali, jednak zwieńczeniem uroczystości z okazji setnej rocznicy Niepodległej Polski było niedzielne święto 11 listopada.

Główne uroczystości rozpoczęły się przed południem, w przepiękny, jesienny dzień, od złożenia kwiatów i zniczy pod tablicą upamiętniającą męczeńską śmierć Kazimierza Jędrzejowskiego „Kazka”, żołnierza Batalionów Chłopskich, działacza młodzieżowego ruchu ludowego, mieszkańca Osieka, za niesienie pomocy więźniom KL Auschwitz został stracony w Birkenau (26 maja 1944 r.). W przyszłym roku będziemy obchodzić 75. rocznicę śmierci.

W pochodzie z okazji setnej rocznicy niepodległości maszerowali mieszkańcy, władze gminne, zaproszeni goście, poczty sztandarowe: PSL, strażaków OSP Osiek i Głębowice, myśliwych z Koła Łowieckiego „Orzeł”, górników SGiRG, przedstawicieli Koła Pszczelarzy, członkiń KGW, stowarzyszenia „Wspólna Sprawa”, orkiestry, członków chóru „Osieczanie”, młodzieży szkolnej Gimnazjum, SP Nr 1, SP Nr 2 z Osieka i ZSP z Głębowic. Po złożeniu kwiatów i zniczy pod tablicą Kazimierza Jędrzejowskiego „Kazka”, zgromadzeni przy dźwiękach marsza osieckiej orkiestry pod dyrekcją Leszka Górkiewicza przeszli do kościoła parafialnego na Mszę Św. za Ojczyznę sprawowaną w tym roku przez ks. dziekana Bogusława Wądrzyka w koncelebrze ks. administratora Stanisława Bindy (Górny Osiek) i wikariusza Dawida Kubienia. Ksiądz dziekan powitał zgromadzonych mieszkańców, władze Osieka, poczty sztandarowe oraz orkiestrę z Osieka, która uświetniła uroczystości. Podczas mszy został odczytany List Pasterski Episkopatu Polski z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Czytamy w nim między innymi:

Drodzy Siostry i Bracia!
Niepodległość została wymodlona, wypracowana i wywalczona przez Polaków, którzy stali się wewnętrznie wolnymi, ugruntowanymi w wierze i odpowiedzialnymi za naród. W pamiętnym listopadzie 1918 r. wielcy przywódcy narodu oraz zwykli Polacy stanęli razem do budowania niepodległej Rzeczypospolitej w historycznej chwili danej przez Boga po I wojnie światowej.

Po Mszy Św. spotkaliśmy się wszyscy w sali WDK w Osieku, gdzie po odprawie pocztów sztandarowych, odśpiewaniu hymnu państwowego, powitaniu zaproszonych gości i mieszkańców gminy przez p. dyrektor GCKCiS w Osieku Krystynę Dusik oraz sekretarza gminy pana Andrzeja Sobeckiego, zostaliśmy zaproszeni do wspólnych przeżyć i wspomnień. Okazjonalne życzenia złożył wójt Jerzy Mieszczak, podkreślając w swoich słowach znaczenie tego ważnego dla każdego Polaka święta, zwłaszcza w tym roku w setną rocznicę niepodległości państwa polskiego. Do zebranych powiedział:

Dzisiaj pamiętajmy o tym, że II Rzeczpospolita, którą odzyskaliśmy przed stu laty była wielkim dobrem, że wychowała pokolenie wspaniałych patriotów, że jej pamięć nie może zginąć.

Nam Polakom nie wolno zapomnieć, że o wolność i niepodległość, którymi się dziś po latach cieszymy, dzielnie walczyli nasi Rodacy. To dzięki ich wielkiemu wysiłkowi, ofierze krwi, możemy dziś żyć w wolnym kraju.

Ich poświęcenie i odwaga są powodami do dumy, ale jednocześnie zobowiązują nas do pamięci o tamtych wydarzeniach.

Ta uroczystość to okazja do wręczenia tytułu „Zasłużony dla Gminy Osiek”. W tym roku tytuł ten otrzymało Towarzystwo Miłośników Osieka, którego prezesem jest p. Andrzej Kacorzyk. Medal i dyplom odebrał z rąk wójta Jerzego Mieszczaka i przewodniczącego Rady Gminy Jerzego Czernego. Prezes podziękował za wyróżnienie, podkreślił, że stowarzyszenie ma i mieć będzie za zadanie pracę i dobro dla naszej małej ojczyzny.

Wójt wraz z przewodniczącym Rady Gminy nagrodzili też młodzież szkolną – laureatów konkursów szkolnych, wręczając im dyplomy i upominki.

Prowadzący zaprosili na prezentację multimedialną prowadzoną przez p. Andrzeja Salę na temat losów mieszkańców naszego regionu w I wojnie światowej, a zwłaszcza p. Józefa Sali (naszego krajana) i jego wkład w odzyskanie niepodległości.

Program artystyczny rozpoczęto od występów dzieci z Przedszkola Nr 1 pod opieką p. Urszuli Zajas, dzieci przedszkolne zatańczyły krakowiaka w pięknych krakowskich strojach. Następnie wystąpił Zespół Pieśni i Tańca „Kotlina”, którego choreografem jest Adam Adamowski, wraz z kapelą pod kierownictwem Alicji Gębali. Zespół zatańczył dwa tańce: poloneza i mazura.

„Drogi do niepodległej – obrazy z historii Polski” to tytuł inscenizacji przygotowanej przez uczniów ZSP Nr1 w Osieku (premierowy pokaz odbył się 9 listopada). To okolicznościowe przedstawienie przedstawiające bohaterstwo Polaków; począwszy od insurekcji kościuszkowskiej w 1794 r. aż do czasów współczesnych. W spektaklu brali udział uczniowie klasy 8a, 8b i 4a przygotowani przez p. Małgorzatę Gwóźdź oraz chór szkolny pod batutą p. Bernadetty Stawowczyk-Zemanek. Przedstawienie to było lekcją historii, które dostarczyło uczestnikom wielu wzruszeń. Solistką chóru była Joanna Mydlarz.

Przedstawienie bardzo się podobało, uczestnicy (a była pełna sala WDK) podziękowali młodym artystom brawami na stojąco.

Na zakończenie wójt Jerzy Mieszczak jeszcze raz podziękował mieszkańcom za udział, księżom za mszę świętą, pocztom sztandarowym i orkiestrze za uświetnienie uroczystości, organizatorom, a zwłaszcza p. dyrektor Krystynie Dusik, uczniom i nauczycielom szkoły Podstawowej Nr 1 w Osieku oraz p. Barbarze Dusik za uszycie strojów do przedstawienia.

Rozalia Ćwiertnia

Scroll Up Skip to content