Menu Zamknij

Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej Matki Bożej Szkaplerznej w Głębowicach

W dniu 28 czerwca 2024 roku Gmina Osiek, reprezentowana przez działającego z upoważnienia Wójta Gminy Osiek Sekretarza Gminy Osiek Pana Andrzeja Sobeckiego przy kontrasygnacie Skarbnika Pani Eweliny Kurzak, podpisała umowę o udzielenie dotacji na realizację zadania pn. „Konserwacja ogrodzenia przy kościele pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Głębowicach z XVI w. – etap 1”. Beneficjentem dotacji, którą Gmina Osiek pozyskała w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków jest Parafia Rzymskokatolicka Matki Bożej Szkaplerznej w Głębowicach.

Wniosek o dofinansowanie inwestycji złożony został przez Gminę Osiek w sierpniu 2023 roku, a następnie na podstawie wstępnej promesy z dnia 5 października 2023 roku zakwalifikowany został do otrzymania dofinansowania. Po spełnieniu niezbędnych warunków, tj. podjęciu przez Radę Gminy Osiek uchwały ws. udzielenia dotacji oraz przeprowadzeniu przez Parafię postępowania zakupowego, w dniu 25 czerwca 2024 roku BGK udzielił Gminie Promesę inwestycyjną zapewniającą finansowanie zadania.

Realizacja zadania obejmować będzie konserwację około 7m ogrodzenia, polegającą na konserwacji sterczyn kamiennych, konserwacji słupków murowanych, konserwacji drewnianych przęseł, konserwacji daszków oraz pracach renowacyjnych wokół ogrodzenia.

Całkowita wartość dotacji dla Parafii wyniesie 79 681,86 zł (w tym 78 088,22 zł dotacja z RPOZ oraz 1 593,64 zł dotacja z budżetu Gminy Osiek). 

Scroll Up Skip to content