Menu Zamknij

Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulic Lanckorona i Zielona w miejscowości Osiek

W dniu 3 kwietnia 2024 roku Gmina Osiek, reprezentowana przez Wójta, Pana Marka Jasińskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Pani Eweliny Kurzak, podpisała umowę na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulic Lanckorona i Zielona w miejscowości Osiek w gminie Osiek.”.

Inwestycję obejmującą swoim zakresem wybudowanie sieci kanalizacyjnej o długości około 3 km, kolektor tłoczny o długości około 50 m oraz 1 pompownię ścieków, realizowało będzie Konsorcjum firm, tj. Lider Konsorcjum: Firma Budowlana WULKAN Piotr Pająk, ul. Pod Kopcem 49, 34-100 Jaroszowice, Członek Konsorcjum: Zakład Instalacyjny KAZMAR Tomasz Smyrak, ul. Szkolna 37, 34-120 Roczyny.

Wartość zadania wyniesie 2 731 695,87 zł. Na ten cel Gmina Osiek pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2 595 111,07 zł. Zgodnie z umową zawartą z Wykonawcą zadanie zakończone powinno zostać w terminie do 24 miesięcy od dnia podpisania umowy.

 

Scroll Up Skip to content