Menu Zamknij

Ekopracownia w SP nr 2 w Osieku otwarta!

W Szkole Podstawowej Nr 2 w Osieku uroczyście otwarto Ekopracownię, powstałą w ramach realizacji projektu pn. „Przyrodniczy zakątek– utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Osieku”.

W październiku 2023 roku Gmina Osiek złożyła wniosek o dofinansowanie zadania w ramach naboru prowadzonego przez WFOŚiGW w Krakowie, a w styczniu br. zawarła stosowną umowę dotacji, otrzymując na realizację zadania kwotę w wysokości 49 990,90 zł. Dotacja udzielona została ze środków NFOŚiGW na podstawie umowy udostępnienia środków z przeznaczeniem na udzielanie dotacji i wspólnej realizacji Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej zawartej pomiędzy WFOŚiGW w Krakowie i NFOŚiGW. Zadanie realizowane było przez SP Nr 2 w Osieku pod nadzorem Dyrektora Pani Wiesławy Putek.

W uroczystym otwarciu ekopracowni udział wzięli Pani Małgorzata Sikora – Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Krakowie, Pan Marek Jasiński – Wójt Gminy Osiek, Pani Joanna Zygmunt – Wicedyrektor SP Nr 2 w Osieku wraz z nauczycielami i uczniami oraz przedstawiciel Rady Rodziców.

Zdj. SP Nr 2 w Osieku

Scroll Up Skip to content