Menu Zamknij

Ponad 2,5 mln złotych dla Gminy Osiek

Stowarzyszenie Dolina Karpia przy współpracy z gminami, instytucjami kultury, podmiotami i osobami zaangażowanymi w rozwój regionu w okresie programowania 2014-2020 pozyskało środki dla mieszkańców Doliny Karpia i całego obszaru w wysokości ponad 5,2 mln EURO. Poprzez realizację ponad 200 przedsięwzięć wykonano większość założeń zapisanych w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 dla obszaru Doliny Karpia (LSR) w ramach środków PROW i PO RiM 2014-2020.

Za pośrednictwem Stowarzyszenia Dolina Karpia na przestrzeni ostatnich 8 lat do mieszkańców, podmiotów oraz instytucji z obszaru LSR trafiło łącznie dotychczas 19,5 mln zł  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014 – 2020 (stan na 10.01.2024 r.). Środki te trafiły w ręce podmiotów gospodarczych, gmin, instytucji kultury, parafii, stowarzyszeń oraz podmiotów z sektora rybactwa działających na terenie LGD.

Źródło: Stowarzyszenie Dolina Karpia

Jak widać na załączonym wykresie, 14% (tj. 2 663 284,09 zł) pozyskanych środków trafiło na teren Gminy Osiek. Biorąc pod uwagę miniony okres programowania 2014-2020 jest to drugi, pod względem ilości pozyskanych środków wynik wśród wszystkich 7 gmin tworzących Dolinę Karpia. Gratulacje dla wszystkich osób, podmiotów oraz instytucji, które realizując swoje projekty przyczyniły się do rozwoju oraz promocji naszej małej ojczyzny.  

Scroll Up Skip to content