Menu Zamknij

Modernizacja systemu alarmowego zakończona!

Zakończyła się realizacja zadania pn. Modernizacja systemu alarmowego w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku, która obejmowała swoim zakresem zakup i montaż nowej alarmowej syreny elektronicznej wraz z niezbędnym okablowaniem poprzedzony demontażem istniejącej alarmowej syreny mechanicznej, na które Gmina Osiek pozyskała dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Małopolskiego w ramach konkursu „Małopolskie OSP 2023”.

22 listopada 2023 roku, w obecności Wójta Gminy Osiek, Pana Marka Jasińskiego, miało miejsce oficjalne oddanie nowej syreny alarmowej do użytku. W otwarciu uczestniczyli również Inspektor ds. Zarządzania Kryzysowego i Obronnych, Pan Marek Piechociński oraz przedstawiciele Zarządu OSP Osiek.

Znajdująca się na budynku remizy OSP syrena była przestarzała i wymagała pilnej wymiany, co udało się osiągnąć dzięki pozyskaniu dofinansowania ze środków zewnętrznych. Nie trzeba nikomu mówić jak ważnym elementem w działalności jednostek OSP są sprawnie działające syreny alarmowe. To one jako pierwsze ostrzegają lokalną społeczność o nadchodzącym zagrożeniu, a członków OSP wzywają
do niesienia pomocy potrzebującym.

Scroll Up Skip to content