Menu Zamknij

XLV Sesja Rady Gminy Osiek

Na postawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 40 ze zm.)

Przewodniczący Rady Gminy Osiek zwołuje na dzień
13 listopada 2023 r. godz. 900
NADZWYCZAJNĄ SESJĘ RADY GMINY OSIEK
z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Oświęcim.
4. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Oświęcim
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/331/2022 Rady Gminy Osiek z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek na lata 2023-2034.
6. Zakończenie sesji.

Sesja odbędzie się w Klubie Centrum w Osieku, ul. Główna 125.

Przewodniczący Rady
/-/ Małgorzata Bańdur

Scroll Up Skip to content