Menu Zamknij

Zakończono budowę parkingu wraz z przebudową odcinka drogi dojazdowej do cmentarza komunalnego przy ul. Kościelnej w miejscowości Osiek w gminie Osiek

Po niespełna 5 miesiącach od daty podpisania umowy zakończyła się inwestycja w ramach zadania pn. „Budowa parkingu wraz z przebudową odcinka drogi dojazdowej do cmentarza komunalnego przy ul. Kościelnej w miejscowości Osiek w gminie Osiek”

W dniu 13 września 2023 roku, w obecności Wójta Gminy Osiek Pana Marka Jasińskiego dokonano oficjalnego odbioru robót, wykonanych przez firmę Zakład Budowlano-Inżynieryjny Zdzisław Flejtuch z Przeciszowa. W ramach zadania, które rozpoczęło się w kwietniu br. wybudowano parking dla samochodów osobowych, przebudowano odcinek drogi dojazdowej, wykonano oświetlenie uliczne oraz odwodnienie terenu.

W odbiorze uczestniczyli również Pan Zdzisław Flejtuch – Wykonawca, Pan Leszek Radwan – Inspektor nadzoru, Pan Paweł Pamuła – Kierownik robót oraz Pani Barbara Michałek – Inspektor ds. zamówień publicznych i inwestycji w Urzędzie Gminy.

Całkowity koszt przeprowadzonych prac wyniósł 1 000 912,06 zł. Realizacja inwestycji nie byłaby możliwa bez dofinansowania, które Gmina Osiek pozyskała z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 950 866,45 zł.

Scroll Up Skip to content