Menu Zamknij

Modernizacja drogi dojazdowej do pól (…)

W dniu 5 września 2023 roku Gmina Osiek, reprezentowana przez Wójta, Pana Marka Jasińskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Pani Eweliny Kurzak, podpisała umowę na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do pól na działce nr 4017/48 w km 0+000 do 0+170 w miejscowości Osiek w gminie Osiek”.

Inwestycję obejmującą swoim zakresem korytowanie, wykonanie podbudowy metodą recyklingu, wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznej oraz wykonanie pobocza, realizowało będzie Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowo-Mostowe „DROG-BUD” Franciszek Fryc ze Spytkowic.

Wartość zadania wyniesie 214 005,54 zł. Na jego realizację Gmina Osiek pozyskała dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Małopolskiego w wysokości 105 737,00 zł. Zgodnie z umową zawartą z Wykonawcą zadanie zakończone zostanie w terminie do 45 dni od daty jej zawarcia.

Scroll Up Skip to content