Menu Zamknij

Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. Karolina w miejscowości Osiek w gminie Osiek

W dniu 29 sierpnia 2023 roku Gmina Osiek, reprezentowana przez Wójta, Pana Marka Jasińskiego
przy kontrasygnacie Skarbnika Pani Eweliny Kurzak, podpisała umowę na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. Karolina  w miejscowości Osiek w gminie Osiek”.

Inwestycję obejmującą swoim zakresem wybudowanie sieci grawitacyjnej o długości około 2 km, kolektor tłoczny o długości około 650 m oraz 2 pompownie ścieków i 1 pompownię przydomową, realizowała będzie firma Zakład Budowlano-Inżynieryjny Zdzisław Flejtuch z Przeciszowa.

Wartość zadania wyniesie 2 273 682,15 zł. Na ten cel Gmina Osiek pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1 724 800,00 zł. Zgodnie z umową zawartą z Wykonawcą zadanie zakończone powinno zostać w terminie do 24 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Scroll Up Skip to content