Menu Zamknij

NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY OSIEK

Na postawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 40 ze zm.)

Przewodniczący Rady Gminy Osiek zwołuje na dzień

9 maja 2023 r. godz. 900

NADZWYCZAJNĄ SESJĘ RADY GMINY OSIEK

z następującym porządkiem obrad:

 Otwarcie sesji.

  1. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Oświęcim.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Oświęcimskiego w 2023 roku.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2023 rok.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/331/2022 Rady Gminy Osiek z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek na lata 2023-2034.
  6. Zakończenie sesji.

Sesja odbędzie się w Klubie Centrum w Osieku, ul. Główna 125.

Scroll Up Skip to content