Menu Zamknij

” Trenuj jak żołnierz „

Projekt „Trenuj jak żołnierz” to ciekawa propozycja dla każdego, kto ukończył 18 lat i ma obywatelstwo polskie. Jest rozwinięciem popularnego projektu „Trenuj z wojskiem”. Najnowsza propozycja MON zachowuje swój unikatowy charakter – szkolenia są bezpłatne – a dodatkowo ochotnicy mogą otrzymać wynagrodzenie, otwarte i nastawione na dobre doświadczenia. Celem projektu jest szerokie przeszkolenie uczestników oraz budowanie potencjału rezerw Wojska Polskiego.
„Trenuj jak żołnierz” umożliwia ochotnikom zgłoszenie się na 16-dniowe szkolenie wojskowe, które będzie prowadzone w uelastycznionej – dwuetapowej formule. Pierwszy z nich to 2-dniowe poznanie jednostki i wojska, drugi to 14-dniowe szkolenie w czasie wakacji – w trakcie całego cyklu uczestnik nauczy się podstawowych umiejętności wojskowych m.in. posługiwania się bronią i strzelania, taktyki, terenoznawstwa, przetrwania w trudnych warunkach, walki wręcz, łączności i podstaw musztry.
/Źródło: MON/
Na terenie województwa małopolskiego szkolenie zostanie przeprowadzone w dwóch jednostkach:
𝐰 𝟓. 𝐛𝐚𝐭𝐚𝐥𝐢𝐨𝐧𝐢𝐞 𝐝𝐨𝐰𝐨𝐝𝐳𝐞𝐧𝐢𝐚 (𝐮𝐥. 𝐊𝐫𝐚𝐤𝐨𝐰𝐬𝐤𝐚𝟐, 𝐑𝐳ą𝐬𝐤𝐚):
I etap: w dniach 06-07 maja br.
II etap: w dniach 06-19 sierpnia br.
𝐰 𝟏𝟔. 𝐛𝐚𝐭𝐚𝐥𝐢𝐨𝐧𝐢𝐞 𝐩𝐨𝐰𝐢𝐞𝐭𝐫𝐳𝐧𝐨𝐝𝐞𝐬𝐚𝐧𝐭𝐨𝐰𝐲𝐦 (𝐮𝐥. 𝐖𝐫𝐨𝐜ł𝐚𝐰𝐬𝐤𝐚 𝟖𝟐, 𝐊𝐫𝐚𝐤ó𝐰):
I etap: w dniach 09-10 czerwca br.
II etap: w dniach 16-29 lipca br.
Zapisy prowadzone są za pośrednictwem elektronicznego systemu naboru pod adresem: https://trenujjakzolnierz.wp.mil.pl/
Istnieje również możliwość zgłoszenia się bezpośrednio do jednostki wojskowej przeprowadzającej szkolenie zgłaszać bezpośrednio do jednostki wojskowej prowadzącej szkolenie (osobiście, telefonicznie, drogą mailową).
Scroll Up Skip to content